• Projekt- og programledelse

Projekt- og programledelse

BDO leverer professionel projekt- og programledelse basseret på viden og indsigt fra vores mange specialister, der er i stand til at bringe erfaring fra mange forskellige typer af projekter i spil hos jer.  

Projektledelse 

Vi leverer professionel projektledelse til vores kunder, eksempelvis i form af:

  • Interim projektledelsesassistance
  • Rådgiver og sparringspartner for kundens projektejer og projektledere
  • Implementering af projektmetoder- og modeller
  • Træning i projektledelse

Kompetent projektledelse giver vores kunder sikkerhed i projektstyringen og projekteksekveringen. Styring af større og komplekse projekter kræver kompetencer indenfor en lang række områder såsom styring af økonomi og ressourcer,  økonomistyring, ressourceplanlægning, fagviden, procesindsigt, risikostyring, ledelsesrapportering, forandringsledelse, håndtering af interessenter mv. Og ikke mindst kræver det fokus på projektets forretningskritiske mål.

Vi har erfarne eksperter i alle dele af projektledelsesdisciplinen, som vi bringer i spil hos vores kunder.

Hos os køber man ikke kun ”en projektleder”, men derimod ”en projektlederrolle”, hvor vores kunder får adgang til viden fra vores samlede team af eksperter, som kan anvendes i projekterne alt efter behov.

Programledelse (PMO)

Vi assisterer endvidere med styring af projektporteføljen, når vores kunder igangsætter flere løbende projekter, eksempelvis i form af:

  • Interim assistance til programledelse
  • Opbygning af programorganisation
  • Implementering af metoder til porteføljestyring

Når man har flere løbende projekter stiller det krav til styringen af ressourcer, risici, interessenter, afhængighed mellem projekterne, organisationens forandringsparathed mv.

Vores programledere gør vores kunder i stand til at styre sideløbende projekter, sikrer gennemsigtig ledelsesrapportering og vurderer hvilken forandrings- og implementeringshastighed, der er passende.  Når vores kunder ønsker det, supplerer vi vores team med internationale eksperter, som har erfaring med usædvanligt store og komplekse projektporteføljer.