• Det effektive flow

Det effektive flow - beskæftigelsesrettet indsats i det kommunale integrationsprogram for flygtninge

Den ”nye” integrationsloven á juni 2016 lægger op til et 180 graders praksisskifte. Lovens incitamentsstruktur er bygget op om et 1 årigt integrationsprogram, der skal få flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse fra dag ét. Det kræver, at kommunernes integrationsmedarbejdere er kompetente, og har det faglige og kulturelle mind-set til at håndtere og understøtte den dobbeltfunktion, der kræves af dem, hvor de både skal kunne agere jobkonsulent og sagsbehandler. Det kræver yderligere, at kommunerne arbejder med en ensartet, stringent og effektivt tilgang til anvendelsen af lovgivningen, dialogen, sags- og afklaringsarbejdet, kontrakten, virksomhedsindsatsen m.m.

BDO og den antropologiske tilgang

Vi har udviklet konceptet ”Det effektive flow" – et skræddersyet kompetence udviklingsforløb. Det klæder kommunernes integrationsmedarbejdere - der typisk består af et integrationsteam med fagligheder som, socialrådgivere, sagsbehandlere og evt. jobkonsulenter og familiekonsulenter, og sekundært ledere - på til at implementere lovgivningens stærke beskæftigelsessigte.

Vi tilbyder et todages kursus ”Det effektive flow” med en antropologisk tilgang. 

Model til det effektive flow for flygtninge

 

På kurset undervises i:

  • Lovgivningens potentialer til at forstærke en fælles forståelse af lovgivningen samt en fælles faglig tilgang til anvendelse af lovgivningen.
  • Socialfaglige dialogredskaber, der introduceres og arbejdes med dialogstyringsredskaber til forberedelse og gennemførsel af samtaler med effekt.
  • Den kulturelle forståelsesramme, der arbejdes operationelt med systemteori ift. at forvalte sin socialfaglighed i arbejdet med målgruppen under integrationsloven.
  • Empowerment, der arbejdes med evidens, som BIP resultater m.m. som løftestang for en resultatorienteret tilgang til involvering af borgeren.
  • Kompetenceafklaring med 180 grader, det udvidede CV med en afklaring af borgerens personlige og sociale ressourcer og færdigheder.
  • Etableringen af kontrakten, med afsæt i en effektiv dialog og involvering af borgeren.
  • Samarbejdet med virksomhederne, herunder den effektive sælgende dialog, der får borgeren i ordinært arbejde.
  • Forebyggelse af drop-outs, gennem en grundig on-boarding plan i virksomhederne.
  • Partnerskaber med virksomheder, vejen til nye og genetablering af gamle partnerskaber med virksomheder, der giver resultater.

I undervisningen anvendes sager, oplæg, drøftelser og refleksioner i plenum, cases og gruppearbejder. Undervisningen understøttes af relevant teori, evidens og litteratur.

Undervisere som ved, hvad det handler om

Alle vores undervisere er medarbejdere i BDO. Alle er professionelle rådgivere med deres daglige gang i den offentlige sektor. De kommer dermed direkte fra maskinrummet med nyeste viden og hjælper deltagerne med at blive klædt på til deres daglige arbejde.

Vores styrke er, at vi udover beskæftigelsesområdet også har kendskab til generel økonomistyring, effektivisering, samarbejde til den private sektor og mange andre områder. Vi arbejder derfor helhedsorienteret og deler vores konkrete erfaringer i undervisningen.

Kontaktoplysning

Pernille Remming
Manager, BDO Consulting
E-mail: PRE@bdo.dk / Mobil: +4541890463