Project Review

Gruer du for, at dit IT projekt er ved at køre af sporet? Er der knas i samarbejdet med IT leverandøren og udebliver værdien af din IT investering?

IT projekter er svære at gennemføre, der er mange interessenter involveret, projekterne og indførelsen af forandringer tager længere tid end forventet og tingene spiller ikke altid sammen, når man har brug for det. Det er svært at stå midt i og et naturligt sted at søge ny inspiration.

Vi tilbyder et IT Review, et tilbageblik der skaber fremdrift. Her stilles skarpt på vejen frem og der spilles ind med erfaringer fra andre projekter, så projektet kommer på rette kurs. En grundig analyse af leverancer, indsats, ansvar og dokumentation foretages, så forslag og initiativer til mulige veje frem kan opstilles, så projektet kommer i mål.

Vælg et IT Review, når du vil i mål med dit projekt, eller hvis du ønsker sparring til gennemførelse af IT projekter, styring af IT leverandører og bedre kommunikation mellem interessenterne. 

Kontakt os