• Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø skabes ikke af ord, men af vores handlinger.

I BDO er vi stolte af, at vores medarbejderes arbejdsglæde er i top år efter år. Dette fremgår af de årlige målinger af medarbejdertilfredsheden i BDO.

I målingen vurderer vores medarbejdere blandt andet samarbejdet samt mulighederne for faglig og personlig udvikling. Resultaterne taler for sig selv, når vi ser, at medarbejdertilfredsheden og -engagementet hos os er på niveau med de bedste resultater i gruppen for mellemstore virksomheder.

 

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg

Vi har derudover et velfungerende Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (SAMU), hvor ledelse og medarbejdere har fokus på de områder, som er med til at gøre BDO til en arbejdsplads med høj arbejdsglæde.

Udover SAMU har vi arbejdsmiljøgrupper, hvis formål er, i samarbejde med ledelsen, at planlægge og koordinere indsatsen om fysisk og psykisk arbejdsmiljø i BDO.

 

Trivslen i fokus

Vi er opmærksomme på hinanden i hverdagen, og hvis en medarbejder rammes af en personlig krise, tager vi som kolleger, ledelse og virksomhed vores ansvar alvorligt, så medarbejderen oplever arbejdspladsen som et godt og trygt holdepunkt undervejs i krisen.

Vi understøtter i videst muligt omfang medarbejderens behov i særligt svære situationer fx ønsker om orlov, nedsat tid eller andet.

 

Social ansvarlighed

Det er ikke kun internt i BDO, at vi tager ansvar. Det ligger os meget på sinde at integrere sociale, samfundsmæssige og miljømæssige hensyn i vores aktiviteter. Vi involverer derfor vores interessenter lokalt, nationalt og globalt.

Vores sociale ansvarlighed udspringer af vores DNA:

  • Vi tilstræber ansvarlighed i alle vores aktiviteter.
  • Vi sætter mål for medarbejdernes faglige uddannelse.
  • Vi arbejder proaktivt på at sikre et godt arbejdsklima.
  • Vi udviser troværdighed.
  • Ledelsesstilen i BDO understøtter en tillidsfuld og udviklende atmosfære, hvor der er plads til individualitet.