Skatteministeren lytter til BDO’s forslag

05 december 2016

BDO har tidligere skrevet om, at SKAT anser selvejende teatre for at være skattepligtige. Det skyldes, at SKAT ikke anser teatrene for at være almennyttige.

Tilsvarende har vi i BDO mange selvejende daginstitutioner som kunder. SKAT er også begyndt at kigge på, om disse er skattepligtige.

Skatteminister

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senest har BDO bistået Danske Sportsfaciliteters Brancheforening med at forstå reglerne, så foreningens medlemmer bedre kan tage stilling til, hvorvidt fx. selvejende idrætshaller er skattepligtige og derfor også skal indgive selvangivelse.

Det har afstedkommet, at Steen Mørup fra BDO’s skatteafdeling, sammen med repræsentanter for Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, har været til møde i skatteministeriet. Skatteminister Karsten Lauritzen og hans fagfolk lyttede opmærksomt til problemstillingen ved skattepligt for ovennævnte institutioner. Derefter spurgte skatteministeren, om vi havde løsningsforslag.

Steen Mørup foreslog, at enten kan de pågældende institutioner gøres skattefrie, eller også kan der gives mulighed for, at selvejende institutioner som teatre, daginstitutioner og idrætshaller kan søge SKAT om alene at skulle indsende en årlig erklæring, som det gælder for visse fonde. Altså således at disse institutioner slipper for årligt at skulle indgive en selvangivelse. En erklæring vil de pågældende selv kunne udfylde uden at få udgifter til fx. revisor.

Skatteministeren er enig i, at disse institutioner næppe betaler meget i skat, hvorfor det ikke er et stort fiskalt område. Ministeren gav udtryk for, at han er positivt indstillet for at finde frem til en gunstig løsning, så de berørte institutioner kan slippe for den administrative byrde med årligt at indgive selvangivelse. Vores Skatteminister gav ved mødet udtryk for, at han ville arbejde på en hensigtsmæssig løsning inden for det kommende års tid.

Fra BDO’s side vil vi gerne udtrykke vores anerkendelse af skatteministerens positive holdning til at få ovenstående løst. Som ministeren sagde, er der næppe et stort provenu at hente på området, og en lettelse for institutionerne vil alt andet lige øge de mange frivillige kræfters lyst til fortsat at gøre en stor indsats for bl.a. de lokale idrætshaller.

Vi håber, at skatteministeren vil komme med et konkret lovforslag eller andet initiativ i foråret 2017. Vi lover at huske ham på det, skulle han glemme det.