Tilskud til iværksættere

06 maj 2015

Erhvervsstyrelsen åbner nu en ny pulje, der skal medfinansiere virksomheder, som indgår i ”økosystemer”, der hjælper iværksættere.

Et ”økosystem” kan bestå af aktører, der leverer viden, kompetencer, kapital og rådgivning til iværksættere. Systemerne er med til at forstærke iværksætternes rammevilkår i Danmark og hjælper dem med at nå deres vækstpotentiale.

Gennem en nystartet pulje vil Erhvervsstyrelsen gerne medfinansiere virksomheder, der indgår i økosystemer, og som bidrager til Danmarks iværksætterkultur. Ansøgere kan modtage op til 500.000 kroner i støtte til deres initiativer. Ansøgningsfristen er den 26. maj 2015.

Hvordan søger man?

Ansøgninger vil blive vurderet efter ansøgningsfristen udløb, og ved vurderingen lægges der vægt på følgende tildelingskriterier:

  • Fremme af iværksætterøkosystemer i Danmark
  • Nyhedsværdi og merværdi
  • Organisering og kompetencer

Man kan søge om tilskud til dækning af projektrelevante udgifter. Den maksimale støtte per tilsagn udgør 500.000 kr. Hvis man kun søger om tilskud til enkeltstående begivenheder, herunder konferencer mv., udgør den maksimale støtte 100.000 kr.

Ansøgning og ansøgningsfrist

For at komme i betragtning til puljen skal man udfylde et ansøgningsskema samt aflevere relevant dokumentation. Kontakt os i BDO, hvis du vil have hjælp til ansøgningen.

Ansøgningsfristen er den 26. maj 2015 klokken 12.00, og man kan forvente svar på ansøgningen primo juli 2015.