Nyt system for selskabsregistreringer

02 marts 2015

Erhvervsstyrelsen lancerer den 11. marts 2015 et nyt system for selskabsregistreringer, som skal afløse Webreg – det digitale indberetningssystem. Man skal være opmærksom på, at overgangen til et nyt indberetningssystem vil medføre lukkedage i marts samt en risiko for driftsproblemer i den første tid efter lanceringen.

Erhvervsstyrelsen oplyser, at den nye digitale selvbetjeningsløsning vil gøre registreringer og indberetninger nemmere for brugerne. Den nye løsning giver samtidig bedre muligheder for at foretage en bredere palet af indberetninger. Løsningen giver fx mulighed for at anmelde start af alle virksomhedsformer. Det vil også være muligt at lave omdannelser, statusskift og andre ændringer, som ikke kan lade sig gøre i de nuværende selvbetjeningsløsninger.

Den nye løsning har desuden indbygget nogle ekstra sikkerheder, som ikke findes i dag. Løsningen er blandt andet et resultat af den kritik, som Webreg fik i efteråret 2014, hvor det blev kritiseret, at adgangen til at ændre i selskabers data var for nem, og at adgangen til misbrug dermed var for stor. Med det nye indberetningssystem, som bliver lanceret den 11. marts 2015, vil både selskabet og den person, som registreringen omhandler, få besked via Digital Post, når der er sket registreringer eller ændringer i selskabets data.

Lukkedage i marts

Man skal være opmærksom på, at lanceringen af det nye selskabsregistreringssystem vil medføre lukkedage fra fredag den 6. marts kl. 15 til mandag den 9. marts kl. 9. Det vil således ikke være muligt at foretage registreringer eller ændringer i denne periode. Virk Data vil ligeledes være lukket i samme tidsperiode, da Erhvervsstyrelsen skal overføre data til det nye system.

Driftsproblemer i den første tid

Erhvervsstyrelsen har i en nyhed af 5. februar 2015 udtalt, at ”I forbindelse med lanceringen vil der i en periode blive tale om lukninger af styrelsens it-systemer, længere sagsbehandlingstider og ustabilitet i løsningerne”.

Det er forventeligt, at lanceringen af det nye indberetningssystem vil medføre driftsproblemer i den første tid efter lanceringen. Man bør derfor være opmærksom på, at der i den første tid efter lanceringen den 11. marts kan opstå driftsproblemer, som både kan medføre længere sagsbehandlingstider samt eventuelle perioder, hvor systemet delvist vil være nede.

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at de løbende vil oplyse om fejl og ustabilitet i systemet, herunder om den aktuelle sagsbehandlingstid på forskellige registreringer.