Ny telefonisk adgang til SKAT

05 december 2014

SKAT vil ikke længere kun henvise til hovednummeret (72 22 18 18) i deres breve og mails til borgere, virksomheder mv.

For at lette skatteydernes indgang til SKAT, ændrer SKAT fra 1. december 2014 de telefonnumre, der henvises til i henvendelser til borgerne og virksomhederne. Hvis du har fået et brev fra SKAT, skal du bruge telefonnummeret i brevet for at få fat i den rigtige medarbejder.

Dette skal sikre, at skatteydere, der har fået en henvendelse (brev eller lign.) fra SKAT, kan ringe direkte til medarbejdere med de rigtige kompetencer, uden at skulle igennem tastevalget på SKATs hovednummer. Det angivne telefonnummer vil være et direkte nummer til den relevante sluse, der kan hjælpe skatteyderen.

Hovednummeret (72 22 18 18) vil dog fortsat også kunne anvendes.

På SKATs hjemmeside kan du se de mange forskellige direkte numre, SKAT har oprettet, og hvilke telefonnumre man skal ringe til med hvilke spørgsmål.