Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.

Ny selvangivelsesfrist og nyt om underskudsregistret

16 februar 2015

Skatteministeren vil ændre selvangivelsesfristen for indkomstårene 2014 og 2015 og lempe konsekvenserne ved for sen indberetning af underskud.

SKATs nye IT-system TastSelv-Selskabsskat (DIAS) er forsinket. Det er mere komplekst end forventet at digitalisere selskabsskatteområde. Derfor er Skatteministeren netop kommet med dette udkast til lovforslag, som giver anledning til et par ændringer af de tidligere udmeldinger.

Udsættelse af selvangivelsesfristen for 2014 og 2015

Selvangivelsen for selskaber skal indberettes digitalt til SKAT for indkomståret 2014. Selvangivelsesfristen var oprindeligt udskudt til 1. august 2015, men Skatteministeren har netop fremsat et udkast til lovforslag, som lægger op til en yderligere udsættelse af fristen, da SKATs nye it-system TastSelv-Selskabsskat (DIAS) er forsinket.

Derfor lægger Skatteministeren nu op til en udskydelse af selskabsselvangivelsesfristen for indkomståret 2014, således at den skydes fra 1. august 2015 til 1. september 2015. Samtidig skal selskabsselvangivelsesfristen for indkomståret 2015 udskydes til 1. september 2016.

Hvorvidt indberetningen skal ske via XBRL eller TastSelv, er ikke endelig afklaret endnu. Sel-skaber kan ikke indsende selvangivelsen for 2014, før den digitale løsning åbner, hvilket først forventes at ske primo maj 2015 – tidligere var forventningen marts 2015.

Konsekvenser ved for sen indberetning af underskud lempes

Skatteministeren lægger herudover i lovudkastet op til en lempelse af reglerne vedr. fremfør-selsberettigede underskud. Dette sker, fordi DIAS-systemet ikke for indkomståret 2014 fuldt ud vil kunne overtage beregningen af underskud, men alene foreslå en konkret underskudsanvendelse. Beregningsmodulet vil blive udskudt med mindst 1 år. Man håber at kunne tage beregningsmodulet delvist i brug fra og med indkomståret 2015.

Efter de gældende regler vil et selskab, der ikke indberetter deres fremførelsesberettigede underskud til tiden i SKATs underskudsregister, miste retten til at bruge disse underskud. Dette lempes, således at selskabet i stedet får et tillæg på 5.000 kr. for den for sene indberetning. I en sambeskatning vil det alene være administrationsselskabet, der får tillægget for manglende rettidig indberetning. Hvis selskabet samtidig indberetter selvangivelsen for sent, vil selskabet også få et almindeligt skattetillæg. 

Det er endnu uklart, hvorvidt udskydelsen af selvangivelsesfristen for 2014 også vil udskyde indberetningsfristen for fremførelsesberettigede underskud.