Ny indsendelsesbekendtgørelse for regnskaber

23 september 2015

Erhvervsstyrelsen har udsendt en ny indsendelsesbekendtgørelse. Denne bekendtgørelse regulerer kravene til indsendelse af årsrapporter mv. til Erhvervsstyrelsen.

Bekendtgørelsen er trådt i kraft for indsendelser den 15. september 2015 og senere, dog med overgangsbestemmelser hvor enkelte regler først træder i kraft 1. januar 2016.

Nye krav til indhold

I bekendtgørelsen stilles der få nye krav til indhold af årsrapporterne.

Fremover skal følgende fremgå af årsrapporten:

  • Virksomhedens hjemstedsadresse skal fremgå af forsiden
  • Revisors CVR nummer skal fremgå af revisors erklæring.

Indsendelse på papir

Der har været krav om indsendelse af regnskaber på papir (med bilag) i flere situationer. Dette omfatter bl.a.:

  • Modervirksomheder, der ikke udarbejder koncernregnskab, med henvisning til årsregnskabslovens § 112
  • Modervirksomheder, der er erhvervsdrivende fonde, der ikke udarbejder koncernregnskab, med henvisning til årsregnskabslovens § 111 stk. 3
  • Filialer, der skal indsende regnskabet for den udenlandske virksomhed i henhold til årsregnskabslovens § 143

Disse undtagelser for indberetning på XBRL er ophævet. Fra 1. januar 2016 er det et krav at indsende de nævnte regnskaber, med bilag, digitalt. Fra 15. september 2015 er det muligt, men der må stadig indsendes på papir indtil 1. januar 2016.

Undtagelseserklæringer og atypiske regnskabsposter

Visse virksomheder har mulighed for at indsende en undtagelseserklæring i stedet for en årsrapport. Mulighederne for undtagelser fremgår af årsregnskabslovens §§ 4-6 samt 144. 

Der er også mulighed for at søge om undtagelse for indsendelse på XBRL, hvis årsrapporten indeholder atypiske regnskabsposter, der ikke kan dækkes inden for taksonomien.

Både undtagelseserklæringer og ansøgning om undtagelse pga. atypiske regnskabsposter skal indsendes digitalt i Erhvervsstyrelsen selvbetjeningsløsning. Kravet om anvendelse af den digitale løsning træder i kraft den 1. januar 2016.

Opbevaringsperiode

Perioden, hvor regnskaber skal gemmes som dokumentation for, at der er foretaget underskrift, er forhøjet fra 3 år til 5 år.

Samtidig er der ændret i kravene, således at den, der indberetter, har krav om at opbevare kopi af regnskabet med underskrifter. 

Hvis du skulle være i tvivl om, hvorvidt du og din virksomhed overholder disse regler, så hjælper vi dig gerne hos BDO. Kontakt din lokale revisor.