Nu kommer Ejerregistret

05 december 2014

Fra 15. december og et halvt år frem kan – og skal – alle selskaber registrere de ejere, der ejer 5 % eller mere af selskabet. Det skal ske i et nyt online ejerregister. Selskabet har dog ikke et halvt år til at foretage registreringen i alle tilfælde. Sker der ændringer i disse ejere d. 15. december eller senere, er fristen kun 14 dage.

Oprettelsen af Ejerregistret er en konsekvens af den selskabslov, som blev vedtaget i maj 2009. Og nu er det så endelig ved at være en realitet.

Ejerregistret er klar til selskabers registreringer den 15. december og kan tilgås via virk.dk. En forudsætning for, at det offentlige ejerregister åbner for registreringer denne dato, er, at den ændring af selskabsloven, der på nuværende tidspunkt behandles i Folketinget, er vedtaget inden da.

Fra 15. december skal alle nye og eksisterende aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), iværksætterselskaber (IVS) og partnerselskaber (P/S) registrere deres ejere i ejerregistret – men kun de ejere, der ejer 5 % eller mere af selskabet. Ejeroplysninger om K/S’er er i første omgang ikke omfattet af registret.

Nye selskaber skal fremadrettet foretage registreringen ved oprettelsen, mens eksisterende selskaber er omfattet af en overgangsordning, som betyder, at de har en frist til 15. juni 2015 til at opfylde de nye regler. Hvis registreringspligten ikke overholdes, kan det straffes med bøde.

14-dages frist – men overgangsordning for eksisterende selskaber

Alle selskaber, der eksisterer på tidspunktet for Ejerregistrets åbning den 15. december 2014, er omfattet af en overgangsordning. Selskaber, der er stiftet den 14. december 2014 eller tidligere får således et halvt år til at foretage registreringen af deres nuværende ejerforhold, sådan som de ser ud pr. 14. december 2014. Fristen er 15. juni 2015. Ændringer i ejerforhold i disse selskaber, der sker den 15. december 2014 eller senere, skal dog registreres inden for 14 dage.

Selskaber, der først er stiftet den 15. december 2014 eller senere, skal registrere deres ejere senest 14 dage efter stiftelsen.

Ejerregistret og ejerbogen er ikke det samme

Gennem næsten 100 år har det været en pligt at have en fortegnelse over et selskabs ejere. I dag kaldes denne fortegnelse for en ejerbog. Undersøgelser viser imidlertid, at op mod halvdelen af alle selskaber ikke ved, at de har pligt til at føre en fortegnelse over deres ejere.

Det er vigtigt at forstå, at ejerbogen og det offentlige ejerregister er to forskellige ting, og de fleste selskaber skal fremover registrere begge steder. Ejerbogen er selskabets egen fortegnelse over samtlige kapitalejere og panthavere. Den skal ikke offentliggøres, men være tilgængelig for de offentlige myndigheder (fx SKAT). Denne ejerbog skal alle selskaber føre. Herudover er der så det offentlige ejerregister, hvori ejere med 5 % ejerandel eller derover skal registreres.

BDO kan naturligvis hjælpe

BDO hjælper naturligvis gerne med både registrering og rådgivning omkring det nye ejerregister. Ligeledes kan vi også hjælpe med ajourføring af jeres nuværende ejerbog. Tag derfor blot kontakt til din revisor i BDO, hvis du har spørgsmål eller brug for assistance.

Du kan desuden læse mere om det nye ejerregister i Erhvervsstyrelsens vejledning.