Indberetning til Feriepengeinfo

29 januar 2015

Folketinget har besluttet, at der skal laves en digital løsning, så lønmodtagere kan se og få deres feriepenge (feriegodtgørelse) udbetalt et sted. I dag findes der mange ordninger, som administrerer og udbetaler feriepenge. Det kan derfor være svært for lønmodtagere at vide, hvem der udbetaler pengene, og hvordan de får dem udbetalt.

Med den nye digitale løsning – Feriepengeinfo – kan lønmodtagere se og søge digitalt om at få deres feriepenge udbetalt, hvis de ikke får løn under ferie. Det er i den forbindelse vigtigt, at arbejdsgiverne er klar til de nye processer omkring indberetning og udbetaling af feriepenge, så lønmodtagerne får deres penge til tiden. Det får dog ikke betydning for alle arbejdsgivere – se nærmere nedenfor.

Det sker fra og med ferieåret 2015/2016, at Feriepengeinfo (tidligere feriepenge.dk) sætter gang i ferieanmodninger fra lønmodtageren via borger.dk/feriepengeinfo. Det sker på grundlag af det, der er indberettet i 2014.

Hvem får det betydning for?

Det får betydning for virksomheder, der selv har feriepengene, uanset om de benytter ACF (Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister) eller ej.

For virksomheder, der benytter FerieKonto eller anden feriekasse, hvortil der er afregnet feriepenge, får igangsætningen ingen betydning. Feriepengene er ”ude af deres hænder”, og anmodninger om udbetaling sendes direkte til feriepengeudbetaleren.

Håndtering af ferieanmodninger er forskellig, alt efter om man benytter ACF eller ej.

Virksomheder, der selv har feriepengene og ikke benytter ACF:

  • Lønmodtager anmoder om udbetaling via borger.dk/feriepengeinfo
  • Anmodningen sendes til arbejdsgiveren og oplysningerne i Feriepengeinfo ajourføres. Arbejdsgiver modtager en mail om, at der findes anmodninger.
  • Anmodningen kan ses på en oversigt på virk.dk/feriepengeinfo. Man kan downloade anmodningerne via csv-regneark. Man har også mulighed for at afvise anmodningen.
  • Arbejdsgiver sender pengene til lønmodtageren.

Vær opmærksom på, at der kun kan udbetales feriepenge med frigørende virkning, når der er kommet en anmodning fra Feriepengeinfo. I praksis betyder dette, ved eksempelvis kollektiv ferie, at alle lønmodtagere skal ind og anmode via Feriepengeinfo.

Man kan som arbejdsgiver ikke delvist afvise en ferieanmodning. Hvis der skal udbetales færre dage, end der er anmodet om, skal hele anmodningen afvises, og lønmodtageren skal lave en ny anmodning.

Virksomheder, der selv har feriepengene og benytter ACF:

  • Lønmodtager anmoder om udbetaling via borger.dk/feriepengeinfo
  • Anmodningen ”viderestilles” til ACF, da der endnu ikke er sket ajourføring af Ferie-pengeinfo på dette område.
  • Anmodningen gennem ACF (eller eBoks) håndteres fra lønmodtagerens og arbejdsgive-rens side som hidtil. Anmodninger via eBoks kan hentes på ACF’s hjemmeside.
  • Feriepengene bliver udbetalt til lønmodtageren. I ”optjenings-/nedskrivningsfilen” sendes ajourførte ferieoplysninger til ACF. Filen skal fremover indeholde anmodningsårsag og dato for første feriedag. Først derefter bliver data i Feriepengeinfo ajourført.

I marts bliver der sendt feriebrev for 2015/16 som digital post til lønmodtagerne. Anmodninger sendes også som digital post til feriepengeudbetaler.

Der arbejdes på en afstemningsmulighed, der kan vise, hvad der er indberettet hos den på-gældende udbetaler, og hvad der er anmodet om, samt hvad saldoen på den enkelte lønmodtager er.