IFRS at a glance – ny publikation januar 2016

02 juni 2016

BDO International har udsendt en ny og opdateret version af publikationen IFRS at a glance fra januar 2016. Publikationen er udarbejdet med henblik på at give et overordnet overblik over indholdet og anvendelsen af IFRS standarderne.

 På en overskuelig måde gennemgås indholdet af de enkelte standarder på en til to sider pr. standard og gennemgår bl.a. formålet, anvendelsesområde, regler for indregning og måling samt notebestemmelser i de enkelte IFRS standarder.

Publikationen er blevet opdateret med de standarder og fortolkningsbidrag, der er aktuelle pr. 1. januar 2016.

I forhold til den tidligere udgave er der sket væsentlige ændringer, for så vidt angår IFRS 9 Financial Instruments. Herudover er der foretaget mindre ændringer vedr. bl.a. IFRS 5 Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations, IFRS 10 Consolidated Financial Statements og IAS 27 Separate Financial Statements.

Gå til publikationen