Husk den digitale postkasse

17 september 2014

Hvis du ikke læser din digitale post, kan det have en række konsekvenser for din virksomhed. Al post fra det offentlige bliver nu leveret til den digitale postkasse, som har samme status som den fysiske postkasse. Det indebærer, at man som virksomhed har et ansvar for at læse denne post.

Erhvervsstyrelsens rykkerbreve

Erhvervsstyrelsen sender også sine breve til virksomheder som digital post, medmindre virk-somheden har en fritagelse for tilslutning til Digital Post.

Som digital post vil Erhvervsstyrelsen bl.a. sende rykkerbreve ved overskridelse af indsendel-sesfristen for årsrapporter. Man kan dermed ikke længere forvente at få et fysisk rykkerbrev.

Overser man en rykkerskrivelse i den digitale postkasse, kan det betyde overskridelse af tidsfrister i henhold til rykkerskrivelsen og dermed bøder eller i yderste konsekvens tvangsopløsning af selskabet, som man først opdager, når fogeden står ved virksomhedens dør.

Breve fra SKAT

SKAT sender også en række af deres meddelelser til den digitale postkasse, hvilket indtil videre omfatter følgende breve:

  • Registreringsbeviser og omregistreringsbeviser for virksomheder
  • Opkrævning af ordinær acontoskat for selskaber
  • Opkrævning af frivillig acontoskat for selskaber
  • Afgørelser om foreløbige fastsættelser af fx moms
  • Breve om virksomhedens skattekonto.

Denne liste vil løbende blive udvidet med flere typer af breve. SKAT vil fremover også sende nogle breve med papirpost.

Har man oplyst en mailadresse i TastSelv på skat.dk, vil du også stadig få mails fra SKAT. De handler som regel om nye opgørelser eller dokumenter til dig i TastSelv og minder dig om angivelses- og betalingsfrister.

Få mere at vide

For kunder hos BDO kan vi tilbyde at modtage den digitale post på vegne af jer, sådan at alle postmeddelelser sendt til jeres digitale postkasse automatisk videresendes til os. Tag kontakt til os for yderligere information herom.