Godt 200.000 selskaber er stadig ikke registreret i ejerregistret

17 april 2015

Alle selskaber – såvel eksisterende som nye – skal foretage indberetning til et nyt ejerregister, for ejere, der ejer 5 % eller mere af selskabet. Reglerne gælder foreløbig for aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber og for partnerselskaber, men regeringen har fremsat forslag om, at også kommanditselskaber skal omfattes.

Reglen gælder for kapitalejere i såvel børsnoterede som ikke-børsnoterede selskaber.

Ejerregistret administreres af Erhvervsstyrelsen – og blev åbnet for registrering den 15. december 2014. De eksisterende selskaber har et halvt år til at indberette deres oplysninger, idet registret åbner for offentligheden den 15. juni 2015.

Der gælder særlige regler, hvis der i perioden fra 15. december til 15. juni sker ændringer i selskabets ejerforhold – så er tidsfristen for registrering kun 14 dage.

Vi håber, at I allerede er godt i gang med registrering i ejerregistret.

Erhvervsstyrelsen oplyste ultimo marts, at cirka 32.000 ud af samtlige 245.000 selskaber havde indberettet oplysninger om ejerforhold til det nye offentlige ejerregister. Sidste frist for at indberette er 15. juni, og på nuværende tidspunkt mangler 87 % af selskaberne altså fortsat at indberette ejerforhold.

Vi er sikre på, at det er mange BDO-kunder, der er registreret, men hvis der skulle være en enkelt af jer, der endnu ikke rigtigt er kommet i gang, så er det tid til at tage action.

Sidste frist er som sagt 15. juni, men der er ingen grund til at vente.

I BDO står vi klar til at hjælpe dig med indberetningen til det nye ejerregister. Kontakt os, hvis du skal have hjælp.