Foreninger, som iværksætter indsamlinger, er omfattet lov om indsamling - jf. LL § 8 a.

23 september 2015

Foreninger, som foretager indsamlinger eller på anden måde via opfordring modtager bidrag til et bestemt formål, er omfattet af lov om indsamling m.v.

Som udgangspunkt betyder dette, at alle indsamlinger skal anmeldes til Indsamlingsnævnet, før de iværksættes. For organisationer, som er godkendt af skatteministeren – dem, som der er fradrag for på selvangivelsen – har imidlertid den mulighed, i stedet for at anmelde indsamlinger, at indsende årsrapport til Indsamlingsnævnet, som efterfølgende offentliggør årsrapporten på deres hjemmeside. Liste over disse godkendte foreninger, jf. LL § 8a, findes her.

I den forbindelse skal den godkendte forening være opmærksom på, at Indsamlingsnævnet stiller en række krav til den pågældende årsrapport. Disse krav til årsrapporten kan ses her på Indsamlingsnævnets hjemmeside.

Kravene til årsrapporten vedrører specifikation af indtægter og udgifter forbundet med indsamlinger, herunder udgifter til administration og anvendelse af overskuddet. Dette vil normalt også være en specifikationsgrad, de fleste årsrapporter allerede lever op til.

Udover ovenstående er det endvidere et krav, at de ansvarlige – typisk bestyrelsen – erklærer i ledelsespåtegningen, at alle indsamlinger er foretaget i overensstemmelse med indsamlingsreglerne. Således skal revisor sikre sig, at en sådan passus er med i foreningens ledelsespåtegning i den officielle årsrapport.

Hvis du har brug for assistance i din forening, så hjælper vi gerne til. Kontakt din lokale revisor.