Digital post for alle privatpersoner 1. november

15 oktober 2014

For virksomheder har der været krav om en Digital Postkasse siden november 2013, men inden længe bliver dette også obligatorisk for privatpersoner.

Hvem skal kunne modtage Digital Post?

Fra 1. november 2014 skal alle borgere i Danmark over 15 år, der har et CPR-nr., som udgangspunkt have en Digital Postkasse til at modtage post fra det offentlige. Hvis man er registreret som uden fast bopæl eller udrejst af landet, bliver man ikke tilmeldt Digital Post.

Kan man fritages fra Digital Post?

Hvis man ikke er i stand til at modtage posten digitalt, kan man blive fritaget, hvis man opfylder mindst en af fritagelsesgrundene. Siden 1. marts i år har det været muligt at søge om fritagelse for Digital Post.

Fritagelsesgrundene er fx manglende adgang til en computer med tilstrækkelig internetfor-bindelse, fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse eller sproglige vanskeligheder.

Hvis man ikke kan fritages, men samtidig ikke selv vil eller kan tjekke sin digitale post, kan man give pårørende eller andre læseadgang til den Digitale Postkasse.

Hvordan tilmelder man sig og læser Digital Post?

Man tilmelder sig Digital Post fra det offentlige enten på borger.dk eller i e-Boks.dk. Man kan godt være tilmeldt på begge hjemmesider, men det er ikke et krav.

For at betjene postkassen skal man bruge NemID som log-in. Postkassen er integreret med e-Boks-systemet, som giver den fordel, at man kan logge på den Digitale Postkasse via både borger.dk og e-Boks.dk. Uanset om du logger på borger.dk eller e-Boks.dk, er det den samme indbakke og den samme post, du ser.

Når postkassen er oprettet, vil man som borger modtage al post fra det offentlige i den Digitale Postkasse. Det betyder også, at den enkelte borger har et ansvar for at kontrollere den Digitale Postkasse jævnligt, da der kan ligge vigtig post fra myndighederne - fx med tidsfrister, der skal overholdes.