Afløseren til Webreg er nu i drift

18 marts 2015

Den nye løsning til selskabsregistrering åbnede onsdag den 11. marts, og fremover skal alle registreringer gå via virk.dk. Det betyder samtidig, at det nu er slut med at registrere selskabsændringer og stiftelser af nye selskaber via Erhvervsstyrelsens registreringssystem Webreg.

Overgangen til det nye system medfører også nogle ændringer for brugerne. Udskrifterne ser bl.a. anderledes ud, og betalingsprocessen er forenklet. Den nye selvbetjeningsløsning kan anvendes til langt flere typer af registreringer, men det betyder samtidig, at ikke alle registreringer kan afsluttes med en digital straksafgørelse. Nogle registreringer vil derfor gå videre til manuel behandling hos Erhvervsstyrelsens medarbejdere.

I den tidligere nyhed Nyt system for selskabsregistreringer beskrives det nye system, herunder følgende:

  • Der er mulighed for en bredere palet af indberetninger end ved den hidtidige Webreg-løsning. Herunder kan der nu anmeldes digital start af alle virksomhedsformer samt flere andre registreringer end tidligere, såsom fx omdannelser. 
  • Ny adviseringsfunktion, sådan at personer og selskaber, for hvem der registreres ændringer, automatisk får besked via Digital Post. På den måde mindskes risikoen for misbrug i form af uberettigede registreringer.
  • Der kan være længere sagsbehandlingstider i forbindelse med den nye løsning. Styrelsen informerer løbende om den aktuelle sagsbehandlingstid på deres hjemmeside.
  • I indkøringsperioden vil man kunne opleve fejl og ustabilitet i systemet.

Selskabsblanketten skal i visse tilfælde stadig bruges, da der er en række ændringer, som det fortsat ikke er muligt at foretage via selvbetjeningsløsningen. Se mere herom på Erhversstyrelsen.dk.

Vil du vide mere…

Så er der hjælp og vejledning at hente på virk.dk omkring det nye registreringsforløb.

Herudover vil Erhvervsstyrelsen i indkøringsperioden løbende informere om den nye løsning, fejl og mangler heri mv. Man kan få nyheder på mail ved gå ind og abonnere på "Nyt system til selskabsregistrering".