Øget kontrol af selskaber med hovedaktionærer

22 juni 2015

SKAT oplever, at hovedaktionærernes bestemmende rolle i selskaber i mange tilfælde medfører en forkert beskatning af hovedaktionærerne. Denne forkerte beskatning ses bl.a. i relation til beskatning af frie goder, ved overdragelser mellem selskaber og hovedaktionærer, som ikke fortages på markedsmæssige vilkår, samt hvor selskabet afholder aktionærens private udgifter.

Ud fra SKATs compliance-rapporter kan det konstateres, at de hyppigst forekommende fejl vedrører indberetninger i forhold til hovedaktionæren. SKAT har noteret følgende:

  • Maskerede udbytteudlodninger aktionærer
  • Beskatning ved rådighed over biler
  • Hovedaktionærens udgifter fratrækkes i selskabet
  • Rådighed over bolig (sommerhus, fritidshus, fri bolig m.m.) 
  • Manglende indberetning af goder som motorcykel, rejseudgifter, kunstværker mv.

Det er med udgangspunkt i dette faktum, at SKAT øger kontrolindsatsen over for hovedaktionærselskaber.

Den øgede kontrolindsats medfører 5.000 årlige kontroller hvert år til og med 2017. Til sammenligning udførte SKAT, jf. deres gennemsigtighedsrapport for 2014, 2.289 kontroller i 2014. Ønskes yderligere indblik, kan SKATs gennemsigtighedsrapport fra 2014 læses på SKATs hjemmeside.

SKATs primære fokus ved kontrolbesøgene vil være, hvorvidt selskabernes indberetninger for aktionærerne er korrekte, om der eksisterer skattepligtige kapitalejerlån, og hvorvidt aktionæren er skattepligtig til Danmark.

Formålet med kontrolbesøgene er at øge antallet af korrekte indberetninger og overholdelse af gældende regler.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du og din virksomhed overholder reglerne, så kontakt os.