Ny spiller på det danske marked for cybersecurity services

27 februar 2017

Et af Danmarks største rådgivnings- og revisionshuse, BDO, melder sig nu på banen som en markant spiller på det nordiske marked for ydelser inden for Cybersecurity. 

Cyber security

En cyberenhed på tyve it-sikkerhedskonsulenter, der fysisk er placeret i Danmark og Norge, bliver basis for den målrettede indsats. Til at drive det danske marked, har BDO ansat tidligere partner i Deloitte, Mikkel Jon Larssen, som har 16 års erfaring inden for it-sikkerhed. Gruppen bakkes derudover op af cyberspecialister fra BDO’s cyberenhed i Israel, der med erfaring fra forsvarsindustrien, militæret og den finansielle sektor, anses for Israels stærkeste rådgivningscenter for Cybersecurity.

Etableringen af BDO’s nye cyberenhed følger i hælene på en netop offentliggjort trusselsvurdering udarbejdet af Center for Cybersikkerhed, fortæller John Bøgehus, der er direktør for BDO Advisory. Han uddyber: ”Når man læser trusselsvurderingen, så står det hurtigt klart, at truslen fra cyberspionage og cyberkriminalitet er meget høj, og at danske virksomheder har behov for specialiseret rådgivning, der kan reducere risikoen for cyberangreb. Og det er her, vi kommer ind i billedet med Mikkel Jon Larssen som partner for cybersecurityområdet. ”  

Øget regulering og en god mavefornemmelse

Det er dog ikke kun trusselsbilledet, som BDO’s cyberenhed fokuserer på. ”Både i udlandet og i Danmark sker der en øget regulering på cyberområdet, og det kommer kun til at fylde mere,” fortæller Mikkel Jon Larssen.

I udlandet er det bedste eksempel på den øgede regulering den amerikanske delstat New York, hvor Department For Financial Services (DFS) per 1. marts 2017 implementerer lovkrav til finansielle institutioner om implementering af cyberprogrammer. Herhjemme ses den øgede regulering fx i ændringer af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning, der stiller krav til forsyningssektoren om beredskab mod cyberangreb.

Uvedkommendes adgang opdages ofte ikke

Det høje trusselsbillede, den øgede regulering og den kontinuerlige digitale udvikling gør at omfanget og kompleksiteten af cybertrusler har nået et niveau, hvor de fleste virksomheder ikke længere kan følge med. Mikkel Jon Larssen fortæller, at det basale forsvar som regel er på plads, men, som han siger: ”den gode mavefornemmelse af, om man nu også opdager uvedkommende adgang, den mangler ofte. ” 

Via et veletableret CERT (Computer Emergency Response Team) i både Norge og Israel kan BDO’s danske cyberenhed give danske virksomheder den gode mavefornemmelse tilbage. ”Vi tilbyder fuldtidsovervågning og afhjælpning til meget konkurrencedygtige priser. Og så tilbyder vi naturligvis også klassiske ydelser som sårbarhedsscanninger, penetrationstest, applikationstest, krisesimulation, cyber-beredskab, cyber-risikoanalyse m.m. Vi ønsker, med vores palette af rådgivningsydelser og managed-services, at supplere vores kunders cyberkompetencer og accelerere deres modenhed, hvad enten behovet måtte være teknisk sikkerhed eller den mere bløde del som fx organisering og awareness træning, ” afslutter Mikkel Jon Larssen.

For yderligere information og kommentarer om BDO’s cyberydelser henvises til John Bøgehus, direktør for BDO Advisory, på mobil 41890405.

Du finder mere information om BDO's ydelser inden for cybersikerhed på bdo.dk.

Om BDO

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt 1.100 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt 68.000 medarbejdere i 158 lande.