Lederskab og partnerskaber der skaber vækst og velfærd

12 april 2014

Industriens Hus i København dannede tirsdag den 2. december ramme om en konference for godt 200 ledere fra store dele af det offentlige Danmark og dansk erhvervsliv. 

BDO var arrangør i et samarbejde med Realdania, Danske Regioner, DI og KL. Under overskriften ”Lederskab i partnerskaber” satte konferencen fokus på, hvordan samspillet mellem det offentlige, borgerne, lokalsamfundene og det private erhvervsliv kan styrkes og nytænkes som en vej til at bevare vores velfærd og skabe vækst. 

New Yorks legendariske eksborgmester Rudy Giuliani var konferencens keynote og talte til de deltagende borgmestre, embedsmænd og erhvervsfolk om lederskab, der kan forandre millionbyer og håndtere kæmpekriser som 9/11. ”De fleste af jer kender sikkert filmen ’Taxi Driver’. Forestil jer de scener. Gader med prostituerede, narkohandlere, narkomaner og kriminelle. Grundlæggende en utryg by. Sådan var New York,” sagde tidligere borgmester Rudy Giuliani for at give et billede af, hvad det var for en by, han overtog lederskabet af i 1993.

Rudy Giuliani fortalte om, hvordan han på ti år lykkedes med at forvandle en voldelig og utryg by, hvor hver 7. borger i byen var på overførselsindkomst, til en sikker by med en stærk økonomi. Og hvor han med implementeringen af USA’s største beskæftigelsesinitiativ var med til at nedbringe udgifterne til velfærdsydelser med 60 pct. En af eksborgmesterens pointer var, at evnen til at lede ikke nødvendigvis er noget, man er født med. Det er noget, der kan læres gennem uddannelse og praktisk erfaring.

KL’s formand Martin Damm åbnede konferencen sammen med Karsten Dybvad, adm. direktør i DI, og Bent Hansen, formand for Danske Regioner. De tre topledere var enige om, at forudsætningerne for vækst og velfærd forandres, og at det kræver nye partnerskaber og tværgående lederskab – politisk, i virksomhederne, i den offentlige sektor og i civilsamfundet.

Konferenceprogrammet bød desuden på oplæg fra bl.a. Executive Director, Darian Stibbe fra The Partnering Initiative (UK), der fortalte om partnerskaber i stor skala mellem internationale virksomheder, FN og NGO’er og et fælles oplæg ved Jan F. Steenhard, CEO, Falck Healthcare og Jens Andersen, administrerende direktør for Region Sjælland, om et nyskabende offentlig-privat partnerskab om sundhed.