BDO indgår samarbejde med CBS om Center for Ejerledene Virksomheder

20 marts 2014

Med en bevilling på 22,8 mio. kr. fra Industriens Fond er vejen banet for et nyt forskningscenter hos CBS, der skal udvikle konkrete værktøjer og metoder til, hvordan flere danske ejerledere gennemgår et succesfuldt ejerskifte.

Under overskriften ”Vækst gennem ejerskifte i danske ejerledede virksomheder” vil forskningscentret i samarbejde med blandt andet BDO arbejde med at udvikle konkrete værktøjer og metoder til, hvordan flere danske ejerledere gennemgår et succesfuldt ejerskifte. 

- Ejerledede virksomheder udgør næsten 80 % af dansk erhvervsliv, og er dermed et vigtigt DNA i dansk erhvervsliv. I løbet af det kommende årti ved vi, at ca. 25.000 vil skulle overdrage virksomheden til en anden ejer eller ejerkreds.  Derfor finder vi det overordentligt relevant at bidrage til, at danske ejerledere får adgang til individuel tilpasset viden, redskaber og uddannelser til at kvalificere den strategi, de lægger for deres ejerskifte, fortæller Stig Holst Hartwig, administrerende direktør i BDO.

I Center for Ejerledede virksomheder vil man over de næste fem år forske i danske ejerledede virksomheder med henblik på at undersøge, hvad der driver ejerledere, og hvilke overvejelser de har i forbindelse med et kommende ejerskifte. På den baggrund vil man udvikle konkrete redskaber og uddannelsesaktiviteter, som kan understøtte ejerlederne til at foretage et succesfuldt ejerskifte med det mål at bevare job og produktion hjemme i Danmark.

- Vores bidrag til projektet er blandt andet at formidle vores store viden om ejerledene virksomheder samt sikre resultatskabende kontakter til relevante virksomheder i målgruppen. Vi vil også deltage i udviklingen af de konkrete benchmarkværktøj og designet af videreuddannelsestilbud til både ejerledere og andre revisorer.

Centeret begynder sine aktiviteter i foråret 2014.

Få mere at vide


Kontakt Stig Holst Hartwig, administrerende direktør på tlf. 89 30 78 53.