Yderligere forlængelse af selvangivelsesfristen for selskaber

11 februar 2015

Fristen for indsendelse af selvangivelse for indkomståret 2014 forlænges nu med yderligere 1 måned til den 1. september 2015. Fristen gælder også for selskaber med ”skæve” regnskabsår.

Digitaliseringen af selvangivelsen for selskaber, fonde og foreninger volder SKAT større problemer end forventet i forhold til det it-system, der skal håndtere selvangivelserne. Derfor vil regeringen nu udsætte selvangivelsesfristen for indkomståret 2014 til den 1. september 2015, mens selvangivelsesfristen for indkomståret 2016 udskydes til den 1. september 2016.

Fristen den 1. september 2015 skal også gælde for indberetning af selskabers uudnyttede skattemæssige underskud for indkomstårene 2002 – 2013 til det særlige underskudsregister, hvilken indberetning vi senest omtalte i Depechen 2014, nr. 21. Efter de gældende regler vil selskaber, der ikke indberetter deres underskud, miste retten til at anvende underskuddene. Denne sanktion vil regeringen nu ændre til et skattetillæg på 5.000 kr.

Den forlængede selvangivelsesfrist for indkomstårene 2014 og 2015 gælder også for selskaber, der ikke anvender kalenderåret som regnskabsår og for selskaber, der ikke har uudnyttede skattemæssige underskud.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.