Visse aktiesalg udløser udbyttebeskatning

22 april 2014

Folketinget har vedtaget et lovforslag, der medfører, at visse aktiesalg sidestilles med en udbytteudlodning. Reglerne er en konsekvens af den asymmetriske beskatning af selskabers unoterede porteføljeaktier.

Selskabers gevinster ved salg af unoterede porteføljeaktier er skattefrie, mens udbytter af de samme aktier er skattepligtige. Den asymmetri gør det selvsagt interessant at overveje, hvorvidt det er muligt at konvertere en skattepligtig udbytteudlodning til et skattefrit aktiesalg. De nye regler er et værn mod sådanne overvejelser, men rammer i visse tilfælde også fysiske personer, uanset at de ikke kan sælge aktier skattefrit.

De grupper af aktionærer, som først og fremmest skal være opmærksomme på de nye regler, er derfor også danske og udenlandske aktionærer, der sælger aktier i ikke-børsnoterede selskaber, hvori de ejer mindre end 10 % af aktierne, samt danske og udenlandske aktionærer – såvel personer som selskaber – som modtager kontantvederlag i forbindelse med en skattepligtig eller skattefri spaltning, fusion, tilførsel af aktiver eller aktieombytning.

De nye regler finder i første række anvendelse ved selskabers overdragelse af aktier til et såkaldt ”tomt” selskab, når vederlaget for overdragelsen helt eller delvist består af andet end aktier i det købende – eller et hermed koncernforbundet - selskab.

Ved skattepligtige omstruktureringer finder de nye regler anvendelse i tilfælde, hvor selskabsaktionærer, som ejer skattefrie porteføljeaktier, modtager vederlag i andet end aktier i det modtagende – eller et hermed koncernforbundet – selskab.

Og ved skattefrie omstruktureringer skal alle kontante udligningssummer behandles som udbytte, når aktionæren – selskaber såvel som personer – ejer aktier i et af de indskydende eller modtagende selskaber eller hermed koncernforbundne selskaber efter omstruktureringen.

Du kan læse det vedtagne lovforslag og se forarbejderne hertil her.


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.