Vedtagne lovforslag

17 december 2014

Folketinget har vedtaget en række af de lovforslag, som vi tidligere har omtalt i Depechen, herunder forslaget om medarbejderinvesteringsselskaber samt forslaget om mindre skat på udbytter af unoterede porteføljeaktier.

Nedenfor følger en omtale af nogle af de vedtagne lovforslag:

1. Medarbejderinvesteringsselskaber

De nye regler betyder, at lønmodtagere ikke skal betale indkomstskat, men kun arbejdsmarkedsbidrag, af den del af deres løn, som indbetales til et sådant selskab. Til gengæld beskattes udbytte af aktierne samt eventuelle gevinster på disse som personlig indkomst, jf. vores omtale af forslaget i Depechen 2014, nr. 15.

Medarbejderselskaberne beskattes som aktie- og anpartsselskaber, men er dog fritaget for beskatning af de lønmidler, som medarbejderne indbetaler.

2. Udbytte af ikke-børsnoterede porteføljeaktier

Selskaber og fonde skal med virkning for udbytter, der modtages (udloddes) den 1. januar 2015 eller senere, kun medregne 70 % af udbyttet ved indkomstopgørelsen, når der er tale om udbytter fra ikke-børsnoterede porteføljeaktier, jf. vores omtale af forslaget i Depechen 2014, nr. 23.

3. Pendlerfradrag til flere

Antallet af kommuner, hvis indbyggere er berettiget til forhøjet befordringsfradrag, hæves fra nytår fra 16 til 25. Se vores omtale af forslaget i Depechen 2014, nr. 17.

4. Momsoplysninger

Selvstændige skal med virkning for deres indkomstopgørelse for 2015 afgive regnskabsoplysninger om skyldig eller tilgodehavende moms i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.