Undgå skat på crowdfunding

30 juli 2014

Flere og flere iværksættere overvejer crowdfunding som metode til at rejse midler til finansiering af deres virksomhed. Det kan nemt give skattemæssige udfordringer.

Crowdfunding er en finansieringsform, der baseres på mindre bidrag fra mange mennesker og som blev kendt, da Barack Obama i sin tid finansierede store dele af sin kampagne ved at indsamle midler over nettet.

Crowdfunding findes i mange versioner. Fra den rene form, hvor en gruppe mennesker hver for sig donorer et beløb efter egen formåen, og uden krav om nogen modydelse, over lånemodeller, hvor pengene stilles til rådighed som et (eventuelt rentefrit) lån, til de mere sofistikerede selskabsmodeller, hvor pengene indskydes i et selskab, hvori bidragyderne modtager aktier, som de kan sælge, hvis projektet bliver en succes.

I Danmark kendes crowfunding først og fremmest fra de tilfælde, hvor aviser, ugeblade eller private har organiseret indsamling af midler til fordel for personer, der har ydet en særlig indsats, eller som er ramt af alvorlig sygdom eller tilskadekomst, eller som har været udsat for en ulykke, forbrydelse eller ligefrem en katastrofe. Sådanne midler er under visse betingelser fritaget for beskatning.

Som følge af vanskelighederne ved at skaffe lån ad traditionel vej ser vi imidlertid nu også tilfælde, hvor iværksættere bruger crowdfunding til at rejse midler til finansiering af deres virksomhed. I medierne har således været omtalt et tilfælde, hvor 3 piger har indsamlet penge over nettet for at kunne starte en vegansk sandwichbar.

Skattereglerne kan imidlertid nemt blive en udfordring i den forbindelse. Crowdfunding i den rene form er nemlig udtryk for en gave og er derfor efter de gældende regler skattepligtig for modtageren, når midlerne skal bruges til finansiering af en virksomhed.

Hvis der er tale om betydelige beløb, og pengene ikke bruges med det samme, kan skattepligten betyde, at der bliver overskud i år 1 og derefter underskud i et eller flere af de efterfølgende år. Iværksætteren kan dermed komme i den situation, at skulle bruge en del af de indsamlede midler til betaling af skat i år 1.

I nogle tilfælde kan denne beskatning dog nedbringes eller elimineres ved brug af reglerne om indskud på en etablerings- eller iværksætterkonto. Disse regler kan bruges både før og efter, at virksomheden er startet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.