Ulovlige aktionærlån - rettelse

11 februar 2015

En eventuel indfrielse af et ulovligt aktionærlån medfører ikke, at beskatningen hos aktionæren bortfalder. Selskabet beskattes ikke af afdraget/indfrielsesbeløbet, men kun af renter.

I Depechen 2014, nr. 26, omtalte vi et nyt styresignal fra SKAT om den skattemæssige behandling af ulovlige aktionærlån.

Sådanne lån skal – når de optages af personaktionærer med bestemmende indflydelse i selskabet og ikke har karakter af lovlig selvfinansiering eller er opstået ved sædvanlig forretningsmæssig samhandel – behandles efter 2 forskellige regelsæt i henholdsvis skatteretlig og selskabsretlig forstand.

Skattemæssigt anses der ikke at være tale om et lån. Det betyder, at aktionæren skal beskattes af det udbetalte beløb som enten løn eller udbytte.

Selskabsretligt består der imidlertid et lån – om end ulovligt. Det betyder, at lånet skal forrentes, ligesom det skal indfries enten via afdrag eller via udlodning af fordringen.

Om de tilfælde, hvor fordringen ikke udloddes, men rent faktisk indfries eller nedbringes via afdrag, skrev vi, at selskabet beskattes af såvel indfrielsesbeløbet som af eventuelle renter ud fra en tilskudsbetragtning. Det var desværre ikke rigtigt. Det er kun renterne, der beskattes. Afdrag/indfrielsesbeløb beskattes ikke. Det fremgår direkte af bestemmelsen i ligningslovens § 16 E.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.