Udbytte af unoterede porteføljeaktier

05 november 2014

Skatteministeren har nu fremsat det varslede lovforslag, der skal føre til en lempeligere beskatning af udbytte af unoterede porteføljeaktier. Det er kun hos selskaber og fonde m.v., at skatten lempes.

Nedsættelsen af skatten sker på den måde, at selskaber – samt fonde og foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven – fremover kun skal medregne 70 % af udbytter fra ikke-børsnoterede porteføljeaktier ved indkomstopgørelsen. Det vil sige udbytte af aktier i et selskab, hvori investoren ejer mindre end 10 % af aktiekapitalen.

Ændringen skal ifølge lovforslaget have virkning for udbytter, der udloddes den 1. januar 2015 eller senere. Selskaber, der plejer at holde generalforsamling i december måned, kan derfor have en fordel i at udskyde årets generalforsamling til efter nytår, hvis de planlægger at udlodde udbytter af væsentlig størrelse og har en eller flere porteføljeaktionærer blandt deres ejere. Efter årsregnskabsloven skal der holdes generalforsamling senest 5 måneder efter udløbet af regnskabsåret.

Den effektive skat af udbyttet udgør i ejeblikket 24,5 %, men falder i 2015 til 16,45 % og i 2016 til 15,4 %. Den trinvise nedgang hænger sammen med, at selskabsskatteprocenten nedsættes fra 24,5 % for indkomståret 2014 til 23,5 % for indkomståret 2015 og til 22,0 % for indkomståret 2016.

Det udloddende selskab skal kun indeholde kildeskat med 15,4 %, men dette kommer af tekniske årsager først til at gælde for udbytter, der udloddes fra den 1. januar 2016.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.