Udbetaling af negativ skat

18 juni 2014

Virksomheder, der afholder udgifter til forskning og udvikling, og som har underskud, kan få udbetalt negativ skat. Ansøgningen skal indsendes senest samtidig med selvangivelsen for 2013.

Muligheden for udbetaling af negativ skat gælder for selskaber samt for personer, der driver selvstændig virksomhed i virksomhedsskatteordningen.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Virksomheden har negativ indkomst i 2013.
  • Virksomheden skal i årets løb have afholdt udgifter til forskning og/eller udvikling.

I så fald kan virksomheden få udbetalt et beløb svarende til 25 % (skatteværdien) af forsknings- og udviklingsomkostningerne, dog max. 25 % af underskuddet, og højst 1,25 mio. kr. svarende til skatteværdien af et skattemæssigt underskud på 5 mio. kr. Sidstnævnte overgrænse hæves fra indeværende år til 25 mio. kr.

Udbetalte beløb er ikke skattepligtige. Til gengæld kan underskuddene ikke fremføres til modregning i positiv indkomst i efterfølgende år.

For sambeskattede selskaber opgøres beløbet på grundlag af sambeskatningsoverenskomsten og selskabernes samlede udgifter til forskning og udvikling.

Det er administrationsselskabet, som skal ansøge om udbetalingen og som i givet fald modtager denne, men beløbet skal fordeles forholdsmæssigt mellem de selskaber, hvis underskud nedsættes.

Vi er naturligvis til rådighed, hvis du ønsker bistand til ansøgningen, herunder en vurdering af, hvilke udgifter der i skattemæssig henseende kan betragtes som forsknings- og udviklingsomkostninger.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.