Tusindevis af aktieejere får skat tilbage

24 september 2014

SKAT gør nu klar til at sende penge tilbage til de aktieejere, der har betalt for meget i skat som følge af fejl i det system, som SKAT anvender til at beregne gevinster og tab på børsnoterede aktier og investeringsbeviser.

For ca. 5 år siden tog SKAT et nyt værdipapirsystem i brug. Et system der er i stand til at opgøre de skattepligtige gevinster og tab ved salg af børsnoterede aktier og investeringsbeviser, således at disse automatisk kan printes på årsopgørelsen. Beregningerne fortages ud fra pengeinstitutternes indberetninger om investorernes køb og salg af danske værdipapirer.

Omkring 1,2 mio. skatteydere er omfattet af værdipapirsystemet, der blev indført med virkning fra indkomståret 2010 og som kun gælder for fysiske personer. Altså ikke for selskaber, fonde og foreninger.

Tilbage i april måned 2014 udsendte SKAT meddelelse om, at de havde konstateret både fejl og mangler ved systemet. Disse betød, at de fortrykte tal på årsopgørelserne i mange tilfælde havde været forkerte eller mangelfulde. SKAT informerede samtidig om, at de af egen drift ville korrigere skatteansættelserne for de berørte personer.

Nu er SKAT nået så langt med genopretningsarbejdet, at de så småt er klar til at sende penge retur til aktieejerne. Det fremgår af et netop udsendt styresignal.

Genopretningen medfører, at SKAT af egen drift ændrer ca. 50.000 skatteansættelser for indkomstårene 2010 – 2013. Herudover sender SKAT informationsbreve til ca. 75.000 skatteydere, der måske har baseret deres selvangivelse på forkerte eller mangelfulde beregninger fra værdipapirsystemet, men hvor SKAT ikke selv er i stand til at afgøre dette ud fra de foreliggende oplysninger.

SKAT foretager kun ændring af skatteansættelserne i de tilfælde, hvor ændringen er til fordel for investoren. Ændringer, der fører til en merskat – og dermed er til ugunst for investoren – vil ikke blive foretaget umiddelbart, men bliver håndteret i det almindelige ligningsarbejde. I praksis vil formentlig kun ganske få blive forhøjet. Dels på grund af forældelse, dels fordi der for mange er tale om beskedne beløb.

For dem der skal have penge tilbage, sker tilbagebetalingen i løbet af 2015. I januar reguleres skatteansættelserne for 2010. I april reguleres ansættelserne for 2011. I juni reguleres ansættelserne for 2012, mens ansættelserne for 2013 først reguleres i juli/august 2015. De investorer, som får reguleret deres skatteansættelse for alle årene, får den for meget betalte skat - og sædvanligt rentetillæg - tilbagebetalt i 4 portioner.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.