Stadig udfordringer omkring moms ved afhentningskøb

10 august 2016

Med virkning fra 1. januar 2015 skete der en skærpelse af reglerne for, hvornår virksomheder kan fakturere uden moms i de tilfælde, hvor køberen selv forestår transporten ud af Danmark til et andet EU-land.

I en artikel i Depechen 2014, nr. 24, omtalte vi et nyt styresignal fra SKAT om kravene til dokumentation for salg af varer til kunder i andre EU-lande i de tilfælde, hvor kunden selv forestår transporten af varerne til udlandet. De såkaldte afhentningssalg.

De nye regler trådte i kraft 1. januar 2015 og har altså nu været gældende i mere end halvandet år. Ikke desto mindre ser vi stadig tilfælde, hvor virksomhederne ikke har indrettet deres procedurer efter disse. Ofte fordi de medarbejdere, som har ansvaret for momsindberetningen ikke kommunikerer tilstrækkeligt med de kolleger, som sørger for fakturering henholdsvis for bestilling af transport.

Fakturering uden moms er kun muligt i de tilfælde, hvor køberen selv – eller en transportør betalt af denne – forestår transporten ud af Danmark. At dette er sket, skal kunne dokumenteres senest 3 måneder efter salget.

Vi ser jævnligt tilfælde, hvor det ikke er køber selv, der forestår transporten, men derimod købers egen kunde (kædehandler), men i sådanne tilfælde kan varerne ikke faktureres til køber uden moms.

Er du usikker på, hvorvidt afhentningskøb håndteres korrekt i jeres virksomhed, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Vi assisterer gerne med fastlæggelse af procedurer, der sikrer, at der kun faktureres uden moms i de tilfælde, hvor det rent faktisk er muligt, sådan at krav om efterbetaling af moms undgås.