Spildevandsafgift – tilmelding til trappemodellen

09 september 2015

Mandag den 14. september 2015 er sidst frist for tilmelding til den særlige trappemodel, der medfører en reduktion af den variable del af vandafledningsbidraget.

Tilmeldingen – der foregår på trappetilmelding.dk – er kun relevant for de virksomheder, som ikke allerede er tilmeldt ordningen.

Trappemodellen betyder, at kubikmetertaksten for den variable del af vandafledningsbidraget falder med et stigende vandforbrug og er derfor mest interessant for virksomheder med et stort vandforbrug.

Rabatten gives, når virksomhedens forbrug overstiger 500 m3. I 2016 gives der således en rabat på 12 % for et vandforbrug mellem 500 og 20.000 m3 vand, og en rabat på 36 % for den del af forbruget, som ligger over 20.000 m3. Rabatten blev i sin tid indført for at sikre en større sammenhæng mellem vandafledningsbidraget og omkostningerne til håndtering af spildevandet.