Snyd ikke dig selv i skat – tag fradragstesten

09 marts 2016

Der er givetvis mange lønmodtagere, som ikke udnytter deres fradragsmuligheder fuldt ud, fordi de ikke kender reglerne godt nok. Vi har udviklet et program, hvor du kan teste dine muligheder.

Reglerne for beskatning af lønmodtagere m.fl. er over tid forenklet ganske meget. Den frygt, som mange har for ikke at udnytte deres fradragsmuligheder fuldt ud, er derfor i de fleste tilfælde temmelig overdrevet.

Det ændrer imidlertid ikke ved, at der hvert eneste år utvivlsomt er mange, som ikke får de fradrag, som de faktisk er berettiget til.

Til glæde for dem, som gerne vil sikre sig mest muligt mod at overse fradragsmuligheder i forhold til deres skat for indkomståret 2015, har vi udviklet et program, hvor du kan teste dine fradragsmuligheder.

Testen er ikke udtømmende, men indeholder de 12 typer af fradrag, som vi skønner kan komme på tale for flest mulige. Testen er alene vejledende. Det skyldes, at vi for at bevare overskueligheden i testen ikke har taget hensyn til de mange undtagelsesbestemmelser, som gælder for nogle fradrag.

De fleste fradrag er såkaldte ”ligningsmæssige fradrag” med en gennemsnitlig skatteværdi på knap 30 %. Det betyder, at din skat falder med ca. 300 kr. for hver 1.000 kr. i fradrag, som du finder i denne kategori.