Skiltning på byggepladser

22 april 2014

Siden 1. januar 2013 har der været krav om skiltning på private byggepladser. Skiltene skal oplyse om de firmaer, der arbejder på pladsen. Overholdes reglerne ikke, gives der bøder uden forudgående advarsler.

Reglerne om skiltning på byggepladser indebærer, at der straks ved byggeriets start skal opsættes et skilt med oplysning om navn og CVR-nummer på den eller de virksomheder, som udfører arbejde på pladsen.

Kravet gælder for de virksomheder, som har en entreprisesum på over 50.000 kr. inklusive moms. Dog kun hvis arbejdet strækker sig over flere dage. Hvis flere virksomheder arbejder på samme byggeplads, må de gerne have et fælles skilt.

Der skal ikke skiltes ved byggerier på offentlig ejet grund og heller ikke på private grunde, hvis skiltning ikke er muligt, fordi arbejdet sker på en byggeplads ved etagebyggeri i et tæt bebygget område.

SKAT har siden reglerne blev indført foretaget mere end 500 kontroller, og foreløbig er 10 sager sendt til anklagemyndigheden. Ved udgangen af marts måned var 4 af disse indbragt for domstolene med påstand om en bøde på 5.000 kr. i hver af sagerne.

Prøvesagerne er kendetegnet ved, at SKAT umiddelbart har rejst krav om bøde. Altså uden nogen forudgående advarsel. Når sagerne nu verserer ved domstolene, skyldes det, at virksomhederne ikke har villet acceptere bødekravet.

Hvis virksomhederne dømmes, vil hverken bøderne eller sagsomkostningerne – herunder udgifter til egen advokatbistand – være fradragsberettigede.


Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.