Skattefrie kørepenge for turen til og fra arbejde

30 november 2016

Normalt er kørslen mellem hjem og arbejde en privat sag, som ikke kan dækkes med skattefri befordringsgodtgørelse af arbejdsgiveren, men der gælder en undtagelse – den særlige 60 dages-regel - som kun få kender til.

I Jyllands-Posten var der forleden en artikel om en Falckredder, der bor i Haderslev, men som arbejder hos Falck i Farum lidt nord for København og som ikke kun får udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse for turen til og fra Hovedstaden, men som også får betalt mad og hotel under opholdet dér.

Den historie fik flere til at spørge, om dette er i overensstemmelse med reglerne. Om der virkelig kan udbetales skattefrie kørepenge for turen til og fra det faste arbejde. Svaret er, at det kan der faktisk – under visse betingelser.

Befordringsgodtgørelse
Der kan kun udbetales skattefrie kørepenge for erhvervsmæssig kørsel i arbejdsgiverens tjeneste, dog er begrebet ”erhvervsmæssig kørsel” i skattereglerne ikke kun defineret som kørsel mellem forskellige arbejdspladser, men også som kørsel mellem bopælen og en arbejdsplads i indtil 60 dage inden for en løbende 12 måneders periode.

En lønmodtager, der ansættes i et nyt job, kan derfor – hvis arbejdsgiveren er indstillet på det – modtage skattefrie kørepenge for de første 60 ture til og fra arbejde. Og det er ligegyldigt, om der er tale om fast ansættelse eller om arbejde på en midlertidig arbejdsplads.

To betingelser
Der gælder dog to betingelser for udbetalingen af de skattefrie kørepenge.

For det første må disse ikke være en del af lønnen. Det betyder, at den almindelige løn ikke må sættes op efter udløbet af de 60 dage med et beløb, der svarer til kørepengene.

For det andet skal man være opmærksom på optællingen af dagene. For en medarbejder, der kører fra Jylland til København hver mandag morgen for at arbejde, og som fx returnerer til bopælen sent torsdag aften, tæller dette for 4 dage i forhold til 60 dages-reglen, selvom der reelt kun køres én gang frem og tilbage.

Kost og logi
Der gælder ikke nogen 60 dages-regel i forhold til udbetaling af skattefrie diæter til dækning af kost og logi alternativt til dækning af sådanne udgifter efter regning.

Til gengæld kan disse udgifter kun dækkes skattefrit af arbejdsgiveren, hvis der er tale om et ”midlertidigt” arbejdssted, som ligger så langt fra medarbejderens bopæl, at denne ikke har mulighed for at overnatte hjemme.

En lønmodtager med bopæl i Sønderjylland kan derfor kun få dækket udgifter til kost og logi under arbejde i København, hvis den pågældende er ansat på en kontrakt, der normalt ikke må overstige 12 måneder, eller hvis det efter omstændighederne i øvrigt er klart, at der er tale om et midlertidigt arbejde.

Pas på
Reglerne for udbetaling af skattefrie godtgørelser rummer desværre mange faldgruber. Især i forhold til medarbejdere, der skal arbejde langt fra deres bopæl. Derfor tilråder vi altid, at tingene undersøges til bunds, inden der indgås aftale herom, sådan at der ikke opstår risiko for store efterregninger fra SKAT.