Skattefrie kørepenge og diæter i 2014

01 januar 2014

Skatterådet har fastsat de nye satser for udbetaling af skattefrie godtgørelser. Satserne for kørepenge er nedsat en lille smule, mens satserne for kost og logi er forhøjet.

Skatterådet har fastsat satserne for kørepenge således:

  • 3,73 kr. pr. km for kørsel til og med 20.000 km årligt (2013 = 3,82 kr.)
  • 2,10 kr. pr. km for kørsel ud over 20.000 km årligt (2013 = 2,13 kr.)

Den marginale nedsættelse af satserne skyldes dels, at benzinprisen har været lavere i 2013 end SKAT forventede og dels, at SKAT kun forventer en beskeden prisstigning i 2014.

For en lønmodtager, der årligt kører 15.000 km arbejdsmæssigt betyder den reducerede sats, at de månedlige skattefrie kørepenge gennemsnitligt falder med 112,50 kr., mens en lønmodtager, der køre 30.000 km arbejdsmæssigt på et år gennemsnitligt mister 175,00 kr. om måneden.

Diætsatserne er for første gang siden 2008 forhøjet en lille smule og udgør nu følgende:

  • Kost, pr. døgn, 464,00 kr.
  • Logi, pr. døgn, 199,00 kr.
  • 25%-godtgørelsen, pr. døgn, 116,00 kr.

Den særlige 25%-godtgørelse kan udbetales til rejsende medarbejdere, der får dækket alle udgifter – både udgifter til hotel og til mad - efter regning. Altså refunderet sine faktiske udgifter. Beløbet er tænkt til dækning af udgifter til småfornødenheder - frugt og tyggegummi m.v. – men der skal ikke foreligge dokumentation for størrelsen af disse udgifter.

En medarbejder med 100 rejsedage om året kan således i gennemsnit få udbetalt ca. 1.000 kr. skattefrit om måneden efter denne regel. Og udbetaler arbejdsgiveren ikke godtgørelsen, kan medarbejderen ved sin indkomstopgørelse fratrække et tilsvarende beløb som et ligningsmæssigt fradrag. Der gælder ikke nogen bundgrænse for størrelsen af fradraget.

I vores Værd-at-Vide-serie har vi opdateret artiklerne ”Skattefrie kørepenge” og ”Skattefrie diæter”. Her kan du læse mere om betingelserne for udbetaling af de skattefrie godtgørelser.