Skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer

27 januar 2016

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer i idrætsforeninger, grundejerforeninger mv. kan – uden nærmere dokumentation - få udbetalt op til 3.750 kr. årligt til dækning af udgifter til telefoni, internet, printerpapir, blækpatroner mv.

Det bliver sværere og sværere at rekruttere bestyrelsesmedlemmer til foreningsarbejde. Interessen for honorering af arbejdet med skattefrie godtgørelser er derfor stigende.

Det er ikke de store beløb, der kan udbetales skattefrit, men omvendt er der heller ikke tale om helt ubetydelige beløb. Der er derfor generelt stor tilfredshed med reglerne.

Reglerne gælder for ulønnede bestyrelsesmedlemmer i grundejerforeninger, ejerforeninger, andelsboligforeninger, idrætsforeninger, golf-, dart- og bowlingklubber, teaterforeninger, kunstforeninger, spejderklubber og tilsvarende foreninger og klubber.

Disse foreninger kan årligt udbetale op til 1.400 kr. til hvert bestyrelsesmedlem til dækning af udgifter til kontorartikler og møder. Endvidere kan de udbetale op til 2.350 kr. til dækning af udgifter til foreningsrelateret telefoni og internetbrug. Samlet kan der altså udbetales 3.750 kr. årligt til hvert bestyrelsesmedlem.

Det er ikke et krav, at der udbetales til alle bestyrelsesmedlemmer, ligesom det er uden betydning for skattefriheden, hvis der udbetales lavere beløb.

Det bedste ved reglerne er, at bestyrelsesmedlemmerne ikke skal fremlægge nogen form for dokumentation for størrelsen af deres faktiske udgifter til kontorhold og telefoni mv. for at kunne få udbetalt godtgørelserne.

Som alternativ til den skattefrie godtgørelse på 2.350 kr. – men ikke samtidig med denne - kan foreningerne vælge at stille en smartphone og/eller en tablet eller lignende til rådighed for bestyrelsesmedlemmerne. Det udløser ikke beskatning. Heller ikke selvom udstyret også bruges til private formål.

Bestyrelsesmedlemmer i idrætsforeninger og tilsvarende klubber kan ud over de nævnte beløb også få udbetalt en årlig skattefri godtgørelse på 1.950 kr. til køb, vask og vedligeholdelse af særlig beklædning (sportstøj og lignende).

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer kan naturligvis også få udbetalt skattefrie kørepenge for kørsel i foreningens tjeneste. Der kan i 2016 udbetales 3,63 kr. pr. km for de første 20.000 km og 1,99 kr. pr. km for kørsel herudover. Den særlige 60-dages-regel gælder ikke for sådan kørsel. I vores Viden-Om-serie har vi netop opdateret en artikel om udbetaling af skattefrie godtgørelser i idrætsforeninger.