Skattefrie diæter – ingen hjælp til de kræsne

06 maj 2015

Diæter, der udbetales til medarbejdere på rejse til dækning af udgifter til kost, skal reduceres, hvis der i flyet eller på arbejdspladsen serveres mad. Også selvom maden er uspiselig.

Medarbejdere, der er på rejse for deres arbejdsgiver, kan få dækket deres udgifter til kost og logi enten efter regning eller med særlige skattefrie godtgørelser.

For så vidt angår den skattefrie godtgørelse til kost udgør den i 2015 et beløb på 471 kr. pr. døgn. Hvis arbejdsgiveren direkte eller indirekte stiller fri kost til rådighed, skal satsen dog reduceres med henholdsvis 15, 30 og 30 procent for morgenmad, frokost og aftensmad.

I en ny afgørelse har Skatterådet fastslået, at kravet om reduktion er ultimativt. Det gælder derfor også, selvom den serverede mad er så beskeden, at den ikke reelt stiller sulten, eller hvis maden er uspiselig eller uappetitlig.

Den konkrete sag handlede om rejsende medarbejdere, som dels modtog fri kost under flyrejser og dels fri kost på arbejdsstedet, der var forskellige boreplatforme. Den mad, som blev serveret under flyrejserne var ofte meget små portioner eller af en så ringe standard, at den ikke kunne spises. Den mad, der serveres på platformene, består nogle gange blot af en portion ris. I andre tilfælde har maden været uspiselig. Medarbejderne er derfor begyndt at medbringe egen mad på rejserne.

Virksomheden bad på denne baggrund Skatterådet bekræfte, at den under disse omstændigheder kunne undlade at reducere den skattefrie kostgodtgørelse.

Dette kunne Skatterådet ikke bekræfte. Rådet henviste til, at der er tale om standardiserede regler, som ikke rummer hjemmel til at fravige disse i tilfælde, hvor medarbejderen ikke kan eller vil indtage den frie kost.

Skatterådet henviste i denne forbindelse til, at virksomheden i stedet for udbetaling af skattefrie godtgørelser kan vælge at dække udgifterne til kost efter regning.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.