Skattefri gevinst til vindmøllenaboer

05 november 2014

Ved opstilling af nye vindmøller er opstilleren forpligtet til at udbyde mindst 20 % af projektet til lokale borgere. Ejerandelene skal udbydes til kostpris. Gevinsten herved er skattefri.

Ejere af beboelsesejendomme, der ligger tæt på nye vindmøller, kan efter særlige regler kræve erstatning for det værditab, som opstillingen måtte påføre dem. Sådanne erstatninger er i langt de fleste tilfælde skattefri, da de skal behandles efter reglerne for salg af fast ejendom og derfor normalt vil være omfattet af parcelhusreglen.

Naboerne har imidlertid også en anden mulighed. I den såkaldte VE-lov er det nemlig bestemt, at naboer indenfor en radius af 4,5 km fra vindmøllerne skal have adgang til at købe op til 20 % af projektet til kostpris. Altså med en indbygget rabat i forhold til den pris, som de øvrige 80 % bliver solgt til. Under visse omstændigheder kan også personer, der bor længere væk, være berettiget til at købe andele til kostpris.

Den særlige rabat på købsprisen er skattefri for naboerne. Det har skatterådet fastslået i et bindende svar. Skattefriheden skyldes, at køberetten ikke opfylder betingelserne for at være en finansiel kontrakt og derfor ikke er omfattet af reglerne i kursgevinstloven.

Den omstændighed, at naboerne kan købe andelene med rabat, er selvsagt ingen garanti for, at investeringen også på den lange bane giver overskud. Men mulighederne er dog så absolut til stede.

Hvis det på sigt viser sig, at vindmøllen kan sælges med gevinst, afhænger de skattemæssige konsekvenser af, om naboerne løbende har valgt beskatning efter den såkaldte skematiske model. I så fald er også gevinsten ved salget skattefri, da der er tale om et privat aktiv.

Den skematiske metode indebærer, at investoren kun skal betale skat af 60 % af den del af den årlige bruttoindkomst, der overstiger 7.000 kr. Til gengæld kan der ikke fratrækkes udgifter forbundet med driften, herunder afskrivninger.

Har naboerne derimod valgt beskatning efter regnskabsmetoden, og altså opgjort resultatet af vindmøllevirksomheden efter skattelovgivningens almindelige regler, bliver gevinsten ved salget skattepligtig, da der i denne situation er tale om et salg af et virksomhedsaktiv.

Der kan ikke skiftes mellem beskatningsformerne. Investorer, der har valgt beskatning efter regnskabsmetoden, kan ikke forud for salget overgå til den skematiske metode.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.