Skattefradrag med tilbagevirkende kraft

22 april 2015

Selvom vi er kommet et godt stykke ind i 2015, er det faktisk stadig muligt at ”købe” sig til et fradrag på selvangivelsen for 2014. Det kan ske ved at sætte penge ind på en etablerings- eller iværksætterkonto.

Fristen for at indsætte penge med fradragsvirkning for 2014 udløber fredag den 15. maj 2015.

Reglerne er i første række tiltænkt personer, der planlægger at starte egen virksomhed, men kan faktisk også bruges af dem, der allerede har gjort dette. Der kan således opnås fradrag for indskud ikke bare i de år, hvor der spares til virksomhedsstarten, men også i det år, hvori virksomheden faktisk etableres samt i de efterfølgende 4 år. Ved indkomstopgørelsen for 2014 kan der således opnås fradrag for indskud, selvom virksomheden allerede er etableret, hvis dette blot er sket efter 1. januar 2010.

Er der etableret selvstændig virksomhed i år (2015), kan der faktisk – under visse betingelser – opnås fradrag helt uden, at der indskydes penge på kontoen.

Forskellen på en etableringskonto og en iværksætterkonto er ikke stor. Iværksætterkontoen er mest interessant for dem, der betaler topskat, mens etableringskontoen primært anvendes af dem, der ikke betaler topskat.

Reglerne kan ikke anvendes til skattetænkning. Det kan ikke betale sig at spare op til etablering af selvstændig virksomhed, hvis du ikke reelt har planer om at gøre dette. Det betyder ikke, at du er tvunget til at etablere dig, hvis du har sparet op hertil, men du opnår ikke nogen skattebesparelse.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.