Skattefradrag for bidrag til julehjælp

16 november 2016

Flere steder i landet laves der i øjeblikket indsamlinger til julehjælp til familier med få midler. Donationer til sådanne formål er fradragsberettigede, hvis du giver til en godkendt organisation og oplyser dit personnummer.

Bidrag til velgørenhed kan i 2016 fratrækkes fra den første krone og med op til 15.200 kr., men det kræver, at den modtagende organisation er godkendt som almennyttig/almenvelgørende af SKAT.

Endvidere er fradrag betinget af, at giveren oplyser sit personnummer til den modtagende organisation, sådan at denne kan indberette donationen til SKAT. Det sidste betyder, at SMS-indbetalinger, hvor bidraget trækkes via telefonregningen, kan være problematiske.

Også mange virksomheder giver bidrag til julehjælp, og de har som udgangspunkt fradrag efter samme regler som personer. Altså for beløb op til 15.200 kr., hvis de altså husker at oplyse deres CVR-nummer.

Der gælder dog ingen overgrænse for fradrag for virksomheder, som modtager en passende reklame som modydelse for donationen, eller hvis denne i øvrigt kan anses for en driftsomkostning. Se i denne forbindelse vores artikel i Depechen 2014, nr. 27.