SKAT vil ophæve momsordningen med portoudlæg

13 januar 2016

SKAT vil med virkning fra 1. august 2016 ophæve den særlige ordning med portoudlæg. Det vil være til ulempe for mange e-handelsvirksomheder, men til glæde for private pakketransportører.

I Depechen 2015, nr. 15 omtalte vi den særlige ordning med portoudlæg. En ordning, der betyder, at handelsvirksomheder under visse betingelser kan holde det gebyr, som de opkræver til dækning af porto- og ekspeditionsudgifter, uden for momsberegningen.

Udlægsordningen betyder, at der kun skal beregnes moms af den del af gebyret, som dækker ekspeditionsydelsen. Ordningen er kun interessant for virksomheder, der bruger Post Danmark til at bringe deres pakker ud og som sælger til private og til virksomheder, organisationer mv., som har ingen eller kun begrænset momsfradrag.

I et udkast til styresignal lægger SKAT nu op til, at ordningen afskaffes med virkning fra den 1. august 2016. Ophævelsen begrundes med to forhold. For det første, at virksomhederne angiveligt har vanskeligt ved at administrere ordningen med deraf følgende betydelige tab af momsindtægter for staten. For det andet, at liberaliseringen af markedet har betydet, at de hensyn, der lå til grund for indførelsen af ordningen, ikke længere er gældende.

Ophævelsen vil være til ulempe for de virksomheder, som hidtil har brugt Post Danmark til at bringe deres pakker ud og som derfor har kunnet bruge udlægsordningen. I den sidste ende vil det dog formentlig blive forbrugerne, som kommer til at betale prisen for ophævelsen, fordi de efter 1. august 2016 altid vil skulle betale moms også af portodelen af de gebyr, som de betaler for at få bragt deres pakker ud.

Omvendt vil ophævelsen af ordningen være til fordel for de private pakketransportører, som alt andet lige vil få nemmere ved at konkurrere med Post Danmark om udbringningsopgaverne.