Skat ved udlejning via Airbnb

13 januar 2016

For langt de fleste er indtægterne ved udlejning via Airbnb skattefrie. Bundfradraget er nemlig så stort, at du skal udleje din bolig ganske mange dage, før der bliver tale om skat. Det får flere og flere øjnene op for.

Ifølge Airbnb var der i 2015 i omegnen af 21.000 danske værter, der udlejede deres bolig via denne tjeneste. De udlejede i gennemsnit deres hjem 22 dage i årets løb og tjente i gennemsnit 13.800 kr. Det svarer til 627 kr. i døgnet.

Skattemæssigt kan du som udlejer vælge at opgøre overskuddet ved udlejningen efter to metoder. Enten efter ordningen med bundfradrag, som langt de fleste vælger. Eller efter regnskabsmetoden, som normalt kun er interessant ved udlejning i rigtig mange uger.

Bundfradragsmetoden
Efter denne metode skal du kun betale skat, hvis dine samlede lejeindtægter overstiger et bundfradrag, hvis størrelse afhænger af, om du bor i en ejerbolig eller i en lejebolig: 

 

Hus eller ejerlejlighed

Andelsbolig eller lejelejlighed

 

Bundfradrag

 

1,33 % af ejendomsværdien, dog mindst 24.000 kr.

 

Ejendomsværdi/bundfradrag

1.500.000 kr. = 24.000 kr.

1.800.000 kr. = 24.000 kr.

2.100.000 kr. = 27.930 kr.

2.400.000 kr. = 31.920 kr.

2.700.000 kr. = 35.910 kr.

 

2/3 af din egen årlige husleje/
boligafgift inklusive aconto varme

 

Årlig husleje/bundfradrag

50.000 kr. = 33.333 kr.

60.000 kr. = 40.000 kr.

70.000 kr. = 46.667 kr.

80.000 kr. = 53.333 kr.

90.000 kr. = 60.000 kr.

Hvis din samlede lejeindtægt på årsbasis – efter fradrag af provision til Airbnb, men inklusive eventuel særskilt betaling for fx sengelinned mv. – overstiger bundfradraget, skal du betale skat af den overskydende del. Du kan ikke modregne nogen udgifter heri. Overskuddet beskattes som kapitalindkomst, hvis der er tale om et hus eller en ejerlejlighed, og som personlig indkomst, hvis der er tale om andelsbolig eller lejelejlighed.

Regnskabsmetoden
Efter denne metode betaler du skat af det faktiske overskud. Du er ikke berettiget til noget bundfradrag, men kan til gengæld fratrække de faktiske udgifter, som er forbundet med udlejningen. Bor du i en ejerbolig og udlejer mindst 10 % af din bolig, kan du fratrække en andel af din udgift til ejendomsskat, renovation mv. Du kan endvidere få nedslag i din ejendomsværdiskat, og det gælder, uanset hvor meget du udlejer. Bor du i lejebolig, vil regnskabsmetoden normalt aldrig være interessant.