Skal din forening indsende selvangivelse?

25 marts 2015

SKAT har øget sit fokus på selvejende institutioner, fonde og foreninger, hvoraf en stor del undlader at indsende selvangivelse, fordi de tror, at de er fritaget herfor. Men det er ikke altid tilfældet.

Hvis du er medlem af – eller ligefrem kasserer i – en fodboldklub, en antenneforening, et egnsteater eller en loge vil du sikkert mene, at din forening da umuligt kan være pligtig til at indsende selvangivelse, og det er ofte også tilfældet, men ikke altid. Og kun få ved, hvad der skal til, for at undgå denne pligt.

En grundejerforening, der udlejer et fælleshus til andre end foreningens medlemmer, kan fx ikke blive fritaget for at indsende selvangivelse, selvom udlejningen ikke giver noget overskud.

En sportsklub, der har betydelige erhvervsmæssige indtægter i form af entre- og sponsorindtægter, er derimod fritaget for at indsende selvangivelse, fordi foreningen har et almennyttigt formål. Det er dog en betingelse, at foreningens overskud udelukkende anvendes til dette formål, og at det af foreningens vedtægter fremgår, at foreningens formue i tilfælde af dennes opløsning udelukkende må anvendes til sådanne formål. Det sidste krav er der mange foreninger, som ikke er opmærksomme på.

En fond eller forening, der ikke har indsendt selvangivelse, men som burde have gjort det, kan straffes med et såkaldt kontrollovstillæg på 5.000 kr.

SKAT har i deres indsatsplan varslet en indsats mod fonde og foreninger, herunder en kontrol af, om betingelserne for fritagelse for indsendelse af selvangivelse er opfyldt. Det er en god anledning til at sætte fokus på spørgsmålet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.