Skal der moms på regninger til ikke-momspligtige?

10 februar 2016

Købers status og aktivitet er som udgangspunkt uden betydning for spørgsmålet om, hvorvidt en leverandør skal opkræve moms på sin faktura. Det er selve indholdet af leverancen, som er afgørende.

For virksomheder, der ikke er momspligtige – eksempelvis banker, forsikringsselskaber, skoler, visse ejendomsudlejere og læger – er det selvsagt ærgerligt at skulle betale moms, når de køber varer og ydelser, fordi de kun har skattefradrag for deres købsmoms. Men dette betyder ikke, at deres leverandører kan undlade at opkræve moms.

En netop offentliggjort dom illustrerer problemstillingen. Sagen angik en bank, som fik leveret en række databehandlingsydelser fra et selskab, der var hjemmehørende i England. Ydelser som banken utvivlsomt skulle betale erhvervelsesmoms af, med mindre de kunne anses for finansielle transaktioner.

Landsretten fastslog, at de omhandlende ydelser måtte karakteriseres som bogførings- og administrationsydelser, der bestod i løbende at sørge for, at status på bankens mellemværender med udlånskunderne var ajourført. Ydelsen var derfor ikke fritaget for momspligt.

Problemstillingen ses også i andre sammenhænge. Vi har for nylig set et tilfælde med en virksomhed, der leverede en softwareløsning til et forsikringsselskab, som ønskede, at ydelsen blev faktureret uden moms. Dette var imidlertid ikke muligt, idet der set fra leverandørens side var tale om en helt almindelig softwareløsning, som også blev solgt til andre virksomheder. Den omstændighed, at ydelsen skulle anvendes i forsikringsselskabets almindelige momsfrie aktivitet, gjorde ikke, at den kunne faktureres uden moms til forsikringsselskabet.