Seneste nyt i sagen om godtgørelse af parkeringsudgifter

21 september 2016

Det ligger fast, at reglerne for, hvad der indgår i grundlaget for den skattefrie kørselsgodtgørelse, tidligst bliver ændret til nytår. SKAT er på vej med en udmelding om, hvorledes der skal forholdes i tiden indtil da.

Et af sommerens helt store samtaleemner på mange arbejdspladser har været den pludselige udmelding fra SKAT om, at arbejdsgivere ikke skattefrit kan refundere de ansattes parkeringsudgifter (ikke parkeringsbøder), når disse bruger egen bil i forbindelse med kørsel til kunder eller møder ude i byen, og modtager skattefri kørselsgodtgørelse for turen. Fordi parkeringsudgifter er indregnet i grundlaget for satsen for kørselsgodtgørelse. Se i denne forbindelse vores artikel i Depechen 2016, nr. 16.

Udmeldingen har efterladt landets arbejdsgivere i stor tvivl om, hvad de skal gøre? Skal de informere medarbejderne? Og skal de begynde at indeholde kildeskat af beløb svarende til godtgjorte parkeringsudgifter? Og hvad med tidligere år?

Vi har hen over sommeren været i tæt kontakt med SKAT om problemstillingen. Og vi fornemmer klart, at man hos SKAT er meget bevidste om de praktiske problemer, som udmeldingen har skabt. Men ikke overraskende holder de kortene tæt ind til kroppen.

En ting synes dog klart. Hvis Skatterådet beslutter sig for at lade parkeringsudgifter udgå af grundlaget for satsen, hvilket vi håber, vil dette tidligst få virkning fra 1. januar 2017. Og det vil i givet fald betyde en nedsættelse af satsen med måske omkring 10 øre.

Det efterlader spørgsmålet om, hvad der skal gælde frem til nytår.

Det er vores vurdering, at SKAT har erkendt, at ændringen af teksten i deres juridiske vejledning reelt er udtryk for en praksisændring med den konsekvens, at der ikke vil kunne blive tale om beskatning af refunderede parkeringsudgifter, når dette er sket i tillid til den tidligere formulering, og at SKAT vil komme med en udmelding herom ganske snart.

Det er vores håb, at SKAT vil lade denne amnesti gælde året ud – altså indtil nye regler kan træde i kraft - men vi føler os ikke overbevist om, at dette bliver tilfældet.