Selvstændiges indskud på ratepensioner

03 december 2014

Verden går ikke under. Også i 2015 kan selvstændige indskyde penge på ratepensioner. De bliver fra nytår blot underlagt det samme loft, som gælder for lønmodtagere. På livrenter kan de indskyde ubegrænset.

For nylig var der en dagbladsannonce fra et pengeinstitut med overskriften ”Nu stopper festen for de selvstændige”. Den indeholdt en opfordring til selvstændige om at søge rådgivning, fordi ordningen med indbetaling af op til 30 % af virksomhedens overskud på en ratepension med fuldt skattefradrag ”ophører ved årets udgang”.

Det er imidlertid ikke rigtigt. Det eneste, der sker, er, at selvstændige fra 2015 i det væsentlige bliver omfattet af de samme regler, som gælder for lønmodtagere.

Det betyder, at de bliver omfattet af det loft, der gælder for indbetalinger til ratepensioner og som i 2015 udgør et beløb på 51.700 kr. Vælger de i stedet at indbetale på en livsvarig livrente, gælder der – ligesom for lønmodtagere – ikke noget loft. Heller ikke i 2015, hvor der er fuldt skattefradrag for indskud på livsvarige livrenter efter 30 %’s ordningen.

Der er intet til hinder for, at opsparingen kan deles, således at der indbetales op til maksimum på en ratepension og en eventuel overskydende del på en livrente. Det er blot vigtigt at være opmærksom på, at en livrente er en ganske anden type pensionsopsparing end en ratepension. Se i denne forbindelse eventuelt vores artikel i Depechen 2012, nr. 1.

I 2014 kan selvstændige indbetale op til 30 % af virksomhedens overskud på en ratepension uden nogen beløbsmæssig overgrænse. Der gælder ikke noget krav om en minimumsindbetaling, ligesom det ikke er et krav, at der indbetales hvert år.

Indbetalingen skal ske inden nytår og må derfor baseres på et skøn over årets overskud. Det betyder, at der enten vil blive indskudt for lidt eller for meget.

Bliver årets overskud større end forventet, vil der være indskudt mindre end 30 %. Det er i sådanne tilfælde ikke muligt efterfølgende at indbetale yderligere for at ”fylde op”.

Viser det sig, at der er indbetalt for meget – fordi det faktiske overskud bliver mindre end forventet – består der flere muligheder. Fx kan det overskydende beløb tilbagebetales skatte- og afgiftsfrit eller overføres til en livsvarig livrente.

Du kan læse mere om 30 %-ordningen her.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.