Selvstændiges indskud på pensionsordninger

16 december 2015

Selvstændige kan indskyde op til 30 % af virksomhedens overskud på en pensionsordning, men på en ratepension kan der i år højst indbetales 51.700 kr. Overskydende beløb kan indbetales på en livsvarig livrente.

Selvstændige er med virkning fra i år omfattet af det loft for indbetalinger til en ratepension, som i flere år har været gældende for lønmodtagere. Også selvstændige kan derfor i år maksimalt opnå fradrag for 51.700 kr. ved indbetaling til en ratepension.

Loftet har betydning for de selvstændige, der for 2015 kan opgøre et virksomhedsoverskud på over 172.333 kr. før renter og som ønsker at indbetale de maksimale 30 % af overskuddet på en pensionsopsparing efter den særlige 30 %-ordning. I så fald skal den del af indbetalingen, som overstiger 51.700 kr., indbetales på en livsvarig livrente for at være fradragsberettiget.

De særlige pensionsregler for selvstændige er kendetegnet ved, at der ikke gælder noget krav om en minimumsindbetaling og heller ikke noget krav om, at der skal indbetales hvert år. Den selvstændige kan således fra år til år frit bestemme, om der skal indbetales til ordningen eller ej.

Indskuddet på pensionsordningen skal være foretaget inden udgangen af indkomståret. Indbetalinger til livrenter kan dog fradrages i det år, hvori de forfalder til betaling.

Den selvstændiges regnskab vil af gode grunde ikke være færdigt på indbetalingstidspunktet. Indskuddet må derfor nødvendigvis baseres på et skøn over årets overskud.

Viser det sig efterfølgende, at der er indskudt mindre end 30 % af årets overskud, er det ikke muligt at indbetale yderligere for at ”fylde op”.

Er der omvendt indskudt mere end 30 % af det faktiske overskud, består der flere muligheder. Det overskydende beløb overføres til næste år som enten fradrag efter 30 %-ordningen eller som fradrag med fradragsfordeling over 10 år. Hvis fradragsmuligheden ønskes udnyttet fuldt ud, er det derfor bedre at indbetale for meget end for lidt.