Selvstændige kan melde fra overfor SKAT

28 januar 2015

Selvstændige, der ikke ønsker en årsopgørelse med et fortrykt resultat af deres erhvervsmæssige aktivitet, kan nu blive fri herfor, hvis de i perioden 3. – 25. februar giver SKAT skriftlig besked herom.

Det vakte temmelig meget postyr, da SKAT sidste år indførte en ny praksis i forhold til ejere af K/S-anparter, forældrelejligheder og andre mindre udlejningsejendomme. I stedet for en såkaldt udvidet selvangivelse fik de tilsendt en såkaldt S15-årsopgørelse med et fortrykt resultat af deres erhvervsmæssige aktivitet. Dette uagtet, at SKAT ikke havde den mindste anelse om, hvad resultatet rent faktisk udgjorde.

Det fortrykte resultat var nemlig lig med enten det forskudsregistrerede resultat eller resultatet for det foregående år og derfor i bedste fald tæt på det faktiske resultat. Den nye ordning blev igangsat for at begrænse det antal sager, der opstår, når der ikke indsendes selvangivelse til tiden.

Det var imidlertid ikke alle, som var begejstrede for den nye ordning, og med virkning for selvangivelsen for indkomståret 2015 giver SKAT nu mulighed for, at de berørte ca. 142.000 selvstændige, kan blive fritaget for ordningen. De vil i givet fald få tilsendt en udvidet selvangivelse som i ”gamle” dage.

Fritagelse forudsætter, at de pågældende giver SKAT skriftlig besked herom. Det skal i givet fald ske i perioden 3. – 25. februar 2015 og skal ske via TastSelv. Frameldingen gælder kun for indkomståret 2014. Hvis der også ønskes en udvidet selvangivelse for indkomståret 2015, skal der foretages en ny framelding til næste år.

De personer, som kan framelde sig ordningen, har følgende karakteristika:

  • De er ikke momsregistrerede og/eller lønsumsregistrerede.
  • Deres virksomhedsresultat udgør 25 % eller mindre af deres samlede personlige indkomst.
  • De har ikke opsparet overskud i virksomhedsordningen, hensatte beløb på en konjunkturudligningskonto og har ikke anvendt kunstnerbeskatningsordningen.
  • De er fuldt skattepligtige til Danmark.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.