Selskaber med gamle aktietab kan handles

28 januar 2015

De særlige regler om, at selskaber ikke kan fremføre gamle skattemæssige underskud i tilfælde af ejerskifte, gælder ikke i forhold til såkaldte kildeartsbegrænsede tab, herunder gamle tab på aktier.

For snart mange år siden blev der indført regler, der skulle begrænse handlen med underskudsselskaber. Det vil normalt sige solvente selskaber med uudnyttede skattemæssige underskud.

Reglerne betyder, at et selskab fortaber sin ret til at udnytte gamle skattemæssige underskud, hvis mere end halvdelen af aktierne eller stemmerne skifter ejer. Hvis selskabet på overdragelsestidspunktet rummer en erhvervsmæssig aktivitet, gælder begrænsningen dog kun i forhold til modregning i finansielle indtægter samt indtægter ved udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler eller skibe. Er selskabet tomt, fortabes underskuddene derimod fuldstændigt.

Begrænsningerne i adgangen til at fremføre underskud gælder dog kun i forhold til negativ skattepligtig indkomst. Såkaldte kildeartsbegrænsede tab er ikke omfattet af reglerne. 

SKAT har således netop offentliggjort en afgørelse, hvori Skatterådet bekræfter, at et selskabs nettotabskonto vedrørende aktier og fremførte kildeartsbegrænsede tab på aktier uden begrænsning kan fremføres til modregning i selskabets fremtidige gevinster på børsnoterede porteføljeaktier, uanset at hele aktiekapitalen overdrages til en ny uafhængig ejer.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.